BNPP

de Pleitbezorger

Ondertitel:
Orgaan van de Christelijke Bond voor Staatspensionnering
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
1935-mrt/apr. 1937* (1, nr. 1-3, nr. 2*)
Eigenaar:
Christelijke Bond voor Staatspensionnering
Uitgever:
Christelijke Bond voor Staatspensionnering, Groningen
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Groningen
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
Prijzen:
ƒ 0,50 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
H.S. van Houten (eindredacteur): mrt/apr. 1937* (3, nr. 2*)
H. Knol: mrt/apr. 1937* (3, nr. 2*)
J.B. Vos: mrt/apr. 1937* (3, nr. 2*)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Autopsie:
HDC: mrt/apr. 1937 (3, nr. 2)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-