BNPP

Reforum

Ondertitel:
Politiek contactorgaan van het Reformatorisch Beraad
Categorie:
V/pol/opinie
Verschenen:
juni 1985-jan. 1992 (1, nr. 1-8, nr. 1)
tussen juni 1985 en juni 1987 zijn geen nummers verschenen
Eigenaar:
Reformatorisch Beraad
Uitgever:
Reformatorisch Beraad, Mijdrecht
dec. 1990 (6, nr. 2): Reformatorisch Beraad, Gorinchem
Drukker:
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam
juni 1987 (3, nr. 1): stencilwerk
Plaats van Uitgave:
Mijdrecht
dec. 1990 (6, nr. 2): Gorinchem
Frequentie:
4x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 25,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
Redactie:
J.H.A. van Dam (eindredacteur): juni 1985 (1, nr. 1) eenmaal vermeld
Medewerkers:
Speciale nummers:
juni 1988 (4, nr. 1): herdenking 40-jarig bestaan v.d. staat Israël
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
Autopsie:
KB: juni 1985 (1, nr. 1), juni 1987 (3, nr. 1), juni 1988 en dec. 1988 (4, nr. 1 en 2), dec. 1990 (6, nr. 2), jan. 1992 (8, nr. 1)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Refo
Literatuur:
-
Vindplaats:
-