BNPP

School en bestuur

Ondertitel:
periodiek voor Protestants-Christelijk kleuter- en basisonderwijs
periodiek voor protestants-christelijk kleuter-, basis- en buitengewoon onderwijs
Categorie:
IV/organisatie
Verschenen:
okt. 1969-dec. 1976
Eigenaar:
Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, Voorburg
Uitgever:
Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs, Voorburg
Drukker:
Offsetdruk Oosterbaan, Goes
Plaats van Uitgave:
Voorburg
Frequentie:
10x p/j
1974?: 12x p/j
Omvang:
IV
1976: V
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 10,00 p/j, losse nummers ƒ 1,50, los nummer mei 1975 ƒ 3,50 excl. verzendkosten
jan. 1974: ƒ 15,00 p/j, losse nummers ƒ 2,00
zd 1976: ƒ 17,50 p/j, losse nummers ƒ 2,25
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
G. Bramer: jan. 1972-zd 1975
W. Jongeneel: okt. 1969-dec. 1970
T. de Leeuw: jan. 1972-sep. 1973
T. van Veen: okt. 1969-dec. 1970
J.G. Jol-Mandersloot (eindredacteur): okt. 1969-zd 1976
W.G. Vellekoop (secretaris): jan. 1972-nov. 1972
L. Kranenborg: jan. 1970-mei 1973
G.H. van de Woord: jan. 1972-z.d. 1976
G.J. Schoonenboom (secretaris): jan. 1973-okt. 1974
W.G. Vellekoop: jan. 1973-zd 1976
M. Schuurman (secretaris): zd 1976-zd 1976
G.J. Scholten-Schoonenboom (secretaris): nov. 1974-zd 1976
Medewerkers:
L. Brijder: aug. 1971-juni 1972
W.J. Deetman: aug. 1971-z.d. 1975
E.J. Klaver: aug. 1971-z.d. 1976
K.J. Matze: aug. 1971-z.d. 1976
W.G. Vellekoop: aug. 1971-z.d. 1976
G. Visser: aug. 1971-feb. 1972
B. van Wouwe: aug. 1971-z.d. 1975
B. de Haan: juli/aug. 1972-z.d. 1976
G. Verhey: juli/aug. 1972-z.d. 1976
J. Douwes: aug. 1974-z.d. 1976
J.A. van der Wal: aug. 1974-z.d. 1976
J. Steneker-van den Berg: nov. 1974-z.d. 1976
R. Stienstra: z.d. 1975-z.d. 1976
E. Streutken: z.d. 1975-z.d. 1976
T. Vis: z.d. 1975-z.d. 1976
J. Stuy: z.d. 1976-z.d. 1976
Speciale nummers:
mei 1972 (3, nr. 5): themanummer Scholenbouw uitgegeven i.s.m. Inkom
1972-1976: eenmaal per jaar een jaarverslag
Bibliografische gegevens:
svv Berichten en bijdragen/Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs en Maandblad C.V.O., maandblad van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs en Mededelingen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs en School en belijden nu
sgm Inkom (I) en va Inkom (II), informatie en kommentaar voor School en Bestuur
de jaargangnummering is (in elk geval in de beschreven verzameling) zodanig deficiënt dat deze hier is weggelaten
Autopsie:
HDC: jan. 1972-zd 1976 (3, nr. 1-zj, nr. 12)
UvA: okt. 1969-dec. 1971 (1, nr. 1-2, nr. 10)
Achtergrond:
BPCO
Literatuur:
-
Vindplaats:
-