BNPP

de School met de Bijbel

Ondertitel:
orgaan van de vereniging van christelijke onderwijzers
11 aug. 1977 (22, nr. 14): Onderwijsblad. Vereniging van Christelijke Onderwijzers
10 jan. 1980 (25, nr. 1): Onderwijsblad uitgaande van de Vereniging van Christelijke onderwijzers (VCO), de Vereniging van Gereformeerde (vrijgemaakt) Onderwijzers en Leraren (VGOL) en het Verband van Scholen van Geref. Belijdenis (VSGB)
30 okt. 1985 (30 nr. 13): Onderwijsblad uitgaande van de VCO, het VSGB en de VOCO, de Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders
2 jan. 1986 (31, nr. 1): Onderwijsblad uitgaande van de VCO, de VSGB, de VOCO en de Stichting Bijbel en Onderwijs
14 jan. 1987 (32, nr. 1): Blad voor alle soorten van onderwijs en opvoeding
Categorie:
IV/opinie
Verschenen:
feb. 1956-heden=21 okt. 2004 (1, nr. 1-49, nr. 9)
Eigenaar:
Vereniging van Christelijke Onderwijzers
10 jan. 1980 (25, nr. 1): Vereniging van Christelijke onderwijzers (VCO), Vereniging van Gereformeerde (vrijgemaakt) Onderwijzers en Leraren (VGOL) en Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB)
30 okt. 1985 (30 nr. 13): Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO), Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) en Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO)
2 jan. 1986 (31 nr. 1): Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO), Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB), Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO) en Stichting Bijbel en Onderwijs (B. en O);20 jan. 1994 (39, nr. 1): Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO), Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) en Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO)
22 juni 2000 (45, nr. 6): Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) en Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO)
Uitgever:
Vereniging van Christelijke Onderwijzers
10 jan. 1980 (25, nr. 1): Vereniging van Christelijke onderwijzers (VCO), Vereniging van Gereformeerde (vrijgemaakt) Onderwijzers en Leraren (VGOL) en Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB)
30 okt. 1985 (30 nr. 13): Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO), Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) en Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO)
2 jan. 1986 (31 nr. 1): Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO), Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB), Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO) en Stichting Bijbel en Onderwijs (B. en O)
20 jan. 1994 (39, nr. 1): Vereniging van Christelijke Onderwijzers (VCO), Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) en Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO)
22 juni 2000 (45, nr. 6): Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB) en Vereniging van bij het onderwijs betrokken Christen-ouders (VOCO)
Drukker:
2 mrt. 1976 (21, nr. 25): A.T. Verschoor en Zn BV, Culemborg
24 nov. 1989 (34, nr. 9): Grafische Industrie Verschoor BV, Culemborg
Plaats van Uitgave:
Culemborg
Frequentie:
1 x p/m (11 x p/j)
9 jan. 1973 (18, nr. 1): 1 x p/2 w, juli/aug. 1 x p/m
12 nov. 1981 (26, nr. 16): 1 x p/3w, juli/aug. 1 x p/m
10 mrt. 1982 (27, nr. 3): 1 x p/m, niet in juli en dec.
15 jan. 1985 (30, nr. 1): 15 x p/j
25 feb. 1988 (33, nr. 1): 10 x p/j
Omvang:
I
9 jan. 1973 (18, nr. 1): IV
11 aug. 1977 (22, nr. 14): II
25 feb. 1988 (33, nr. 1): III
16 jan. 1992 (37, nr. 1): II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
voor leden van één der verenigingen gratis
voor niet-leden: ƒ 5,00 p/j
dec. 1970 (15, nr. 12): ƒ 6,00 p/j
9 jan. 1973 (18, nr. 1): ƒ 12,00 p/j
2 mrt. 1976 (21, nr. 5): ƒ 17,50 p/j
18 jan. 1977 (22, nr. 2): ƒ 20,00 p/j, studenten ƒ 10,00 p/j, losse nummers ƒ 1,25
30 okt. 1985 (33, nr. 13): ƒ 30,00 p/j
16 jan 1992 (37, nr. 1): ƒ 35,00 p/j
20 feb. 1997 (42, nr. 2): ƒ 37,50 p/j
4 dec. 2003 (48, nr. 10): € 21,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
T. van Efferink: feb. 1956-apr. 1960 (1, nr. 1-5, nr. 4)
R.A. van Ginkel: feb. 1956-apr. 1960 (1, nr. 1-5, nr. 4)
P. Gorter: feb. 1956-juli 1959 (1, nr. 1-4, nr. 11)
J. Hogeweg: feb. 1956-apr. 1960 (1, nr. 1-5, nr. 4)
T. Sturing: feb. 1956-juni 1958* (1, nr. 1-3, nr. 6*)
J. van Westenbrugge: feb. 1956-apr. 1960 (1, nr. 1-5, nr. 4)
Y. Jacobs: juli 1959-apr. 1972 (4, nr. 7-17, nr. 4) en 19 jan. 1978-13 dec. 1979 (23, nr. 1-24, nr. 22) en 15 jan. 1981-12 feb. 1981 (29, nr. 1-26, nr. 3) en 22 okt. 1981-31 jan. 1991 (26, nr. 15-36, nr. 1)
Y. Jacobs (eindredacteur): 10 jan. 1980-19 dec. 1980 (25, nr. 1-25, nr. 23) en 26 feb. 1981-1 okt. 1981 (26, nr. 4-26, nr. 14)
B. van Hoven: jan. 1961-13 dec. 1979 (6, nr. 1-24, nr. 22)
B. Kingma: jan. 1961-apr. 1966 (6, nr. 1-11, nr. 4)
J.C. Kloosterman: jan. 1961-jan. 1969 (6, nr. 1-14, nr. 1)
P. de Lange: jan. 1961-apr. 1972 (6, nr. 1-17, nr. 4)
R. Gaasterland: mrt. 1961-dec. 1965 (6, nr. 2-10, nr. 11)
E. van den Ham: feb. 1969-13 dec. 1979 (14, nr. 2-24, nr. 22)
R. Rintjema: feb. 1969-9 dec. 1975 (14, nr. 2-20, nr. 23)
J.W. Grisnigt: feb. 1969-jan. 1970 (14, nr. 2-15, nr. 1)
W.J. Groothuizen: feb. 1969-apr. 1972 (14, nr. 2-17, nr. 4) en 11 dec. 1973-25 mei 1976 (18, nr. 23-21, nr. 11)
C. van der Sluys: feb. 1969-apr. 1972 (14, nr. 2-17, nr. 4) en 9 jan. 1973-30 okt. 1973 (18, nr. 1-18, nr. 20)
J. Verolme: feb. 1969-apr. 1972 (14, nr. 2-17, nr. 4)
D.P.M. Krins: jan. 1970-apr. 1972 (15, nr. 1-17, nr. 4)
J. van Beusekom (eindredacteur): 15 mei 1973-28 juni 1977 (18, nr. 10-22, nr. 13) en 15 jan. 1981-12 feb. 1981 (26, nr. 1-26, nr. 3)
J. van Beusekom (eindredacteur en secretaris): 11 aug. 1977-15 dec. 1977 (22, nr. 14-22, nr. 23)
J. van Beusekom: sept. 1958-sept. 1958 (3, nr. 8-3, nr. 8) en 19 jan. 1978-19 dec. 1980 (23, nr. 1-25, nr. 23) en 26 feb. 1981-18 juni 1987 (26, nr. 4-32, nr. 6)
J.J. Dubbeldam (secretaris): 6 jan. 1976-28 juni 1977 (21, nr. 1-22, nr. 13)
C.J. Stahlie: 22 juni 1976-heden (21, nr. 13-49, nr. 9)
J.H. Brink: 10 jan. 1980-20 nov. 1985 (25, nr. 1-30, nr. 14)
J. v.d. Kouwe: 10 jan. 1980-26 mrt. 1986 (25, nr. 1-31, nr. 5)
P.J. Polderman: 30 okt. 1985-20 dec. 1990 (30, nr. 13-35, nr. 10)
P.J. Polderman (secretaris): 31 jan. 1991-18 mei 2000 (36, nr. 1-45, nr. 5)
P.J. Polderman (eindredacteur): 22 juni 2000-6 dec. 2001 (45, nr. 6-46, nr. 10)
P.J. Polderman (eindredacteur en secretaris)): 17 jan. 2002-heden (47, nr. 1-49, nr. 9)
C. Jansen: 31 jan. 1991-16 dec. 1993 (36, nr. 1-38, nr. 10)
Y.J. Geerlings: 31 jan. 1991 (36, nr. 1)
J.L. Struik: 10 jan. 1980-1 okt. 1981(25, nr. 1-26, nr. 14) en 30 okt. 1985-16 feb. 1989 (30, nr. 13-34, nr. 2)
J.L. Struik (eindredacteur): 22 okt. 1981-sep. 1985 (26, nr. 15-30, nr. 12)
L. Bijsma: 30 okt. 1985-23 jan. 1997 (30, nr. 13-42, nr. 1)
C.M. van den Hoek (eindredacteur): 30 okt. 1985-22 nov. 1990 (30, nr. 13-35, nr. 9) en 22 okt. 1992-16 dec. 1993 (37, nr. 8 – 38 nr. 10)
V.I. Kerkhof: 13 okt. 1988-22 nov. 1990 (33, nr. 8-35, nr. 9)
Z.R. Huying: 16 mrt. 1989-heden (34, nr. 3-49, nr. 9)
C. Souman: 8 juni 1989-20 dec. 1990 (34, nr. 6-35, nr. 10)
F. Leenman: 28 feb. 1991-18 mei 2000 (36, nr. 2-45, nr. 5)
S. Grijpstra: 28 feb. 1991-17 sept. 1992 (36, nr. 2-37, nr. 7)
J.H. Gernaat: 22 juni 2000-heden (45, nr. 6-49, nr. 9)
H.P. de Groot: 22 juni 2000-heden (45, nr. 6-49, nr. 9)
J. Zwart: 22 juni 2000-heden (45, nr. 6-49, nr. 9)
Medewerkers:
Speciale nummers:
15 feb. 1977 (22, nr. 4): Museumnummer, een themanummer over musea en kastelen
3 apr. 1997 (42, nr. 3/4): Bijbelonderwijs op de basisschool
mrt/apr. 1998 (43, nr.3/4): Over waarden en normen (de moraal) en de Vrede van Münster
Bibliografische gegevens:
30 okt. 1985 (30, nr. 13): opgenomen School en Christenouders
2 jan. 1986 (31, nr. 1): opgenomen B&O bericht
¶ Autopsie HDC: feb. 1956-10 dec. 1974 (1, nr. 1-19, nr. 23)
ontbreekt: juli 1958 (3, nr. 7), juni 1959 (4, nr. 6)
apr. 1972-dec. 1972 (17, nr. 4-17, nr. 11)
UvA: jan. 1969-17 apr. 1980 (14, nr. 1-25, nr. 18)
ontbreekt 14, nr. 2
21, nr. 5
23, nr. 3
KB: 4 jan. 1977-21 okt. 2004 (22, nr. 1-49, nr. 9)
ontbreekt: jan. 1984-sep. 1985 (29, nr. 1-30, nr. 12)
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-