BNPP

het Settensch Dorpskronykske

Ondertitel:
Tijdschrift ten voordeele van de gestichten of scholen
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
1867-1869 (1, nr. 1-2, nr. 4)
Eigenaar:
(vermoedelijk) H.J. Akkerman, Zetten
Uitgever:
H.J. Akkerman, Zetten
Drukker:
Boek-en Muziekdrukkerij van A. van der Veen Domkens, Wageningen
Plaats van Uitgave:
Zetten
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
O.G. Heldring: 1867-1869
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
het is ook mogelijk dat Heldring eigenaar was
Autopsie:
HDC: 1868 en 1869
UvA: 1867 (afl. 1)
Achtergrond:
Réveil
Literatuur:
-
Vindplaats:
-