BNPP

de Stem uit Montfoort

Ondertitel:
Tijdschrift aan de zaak der verwaarloosden gewijd
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
15 mei 1851-15 mei 1853* (1, nr. 1-2, nr. 12*)
Eigenaar:
Stichting Montfoort
Uitgever:
Landbouwkundig gesticht te Montfoort
Drukker:
Plaats van Uitgave:
Montfoort
Frequentie:
p/m
Omvang:
IV
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Medewerkers:
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
Blijkens mededeling in één der geraadpleegde nummers verscheen De Stem uit Montfoort vóór mei 1851 onregelmatig
het kan in de tijd niet als een periodiek worden beschouwd
het is onbekend of het langer is verschenen
Autopsie:
KB: 15 mei 1851-15 mei 1853 (1, nr. 1-2, nr. 12)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-