BNPP

Tafereelen en berigten uit de geschiedenis der Protestantsche Kerk in onze dagen; 1866: Tafereelen en berichten uit de geschiedenis der Protestantsche Kerk in onze dagen

Ondertitel:
Uitgegeeven door en ten voordeele van de Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging
Categorie:
III/wetenschap
Verschenen:
1857-1868 (1-12)
Eigenaar:
(waarschijnlijk) Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging
Uitgever:
P. Engels, Leiden
1860: Jac. Hazenberg Corns. Zoon, Leiden
Drukker:
Boekdrukkerij van A.W. Sijthoff, Leiden
Plaats van Uitgave:
Leiden
Frequentie:
4 x p/j (kan ook 1 x p/j zijn)
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
Prijzen:
ƒ 1,80 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
Aangenomen wordt dat het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Gustaaf-Adolf Vereeniging de redactie vormt: L.J.F. Jansen: 1857-1868
Chr. Krabbe: 1857-1867
J.H. Maronier: 1857-1868
H.F. de Blaauw: 1857
H. Obreen: 1857-1868
D. Chantepie de la Saussaye: 1857-1860
L.W.E. Rauwenhoff: 1859-1868
H. Heijen: 1861-1865
J.A. van Hamel: 1866-1868
H.G. Hagen: 1868
Medewerkers:
A.W. van Campen: 1857-1859
B. Glasius: 1857-1859
C.H. van Herwerden C.Hz: 1857-1868
A.H. van der Hoeve: 1857-1859
C. Busken Huët: 1857-1864
R. Bennink Jansonius: 1857-1868
J.P. de Keijser: 1857-1864
E.J. Diest Lorgion: 1857-1864
W. Moll: 1857-1864
J.J. van Oosterzee: 1857-1868
L.J. van Rhijn: 1857-1861
J.H. de Ridder: 1857-1859
P.H. Testas: 1858-1868
J.J. van Vollenhoven: 1857-1868
A. Pierson: 1859-1865
N. Beets: 1865-1868
W. van Oosterwijk Bruijn: 1866-1867
Speciale nummers:
Bibliografische gegevens:
va Gustaaf-Adolf, tafereelen en berichten uit de geschiedenis der Protestantsche Kerk in onze dagen
Autopsie:
VUA cpl
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-