BNPP

Tijdseinen

Ondertitel:
Stemmen uit Christelijk-Historischen Kring
Categorie:
V/pol/partij
Verschenen:
okt. 1937-sep. 1941* (nr. 1-5, nr. 1*)
Eigenaar:
Uitgever:
Drukker:
N.V. Drukkerij C. Blommendaal, ‘s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/m (behalve in de zomermaanden)
Omvang:
IV
Formaat:
A
Oplage:
Prijzen:
ƒ 3,00 p/j (niet in blad vermeld)
jan. 1939 (nr. 16): losse nummers ƒ 0,50, losse nummers van oude jaargangen ƒ 0,30
mrt. 1941 (nr. 34/37): ƒ 3,15 p/j
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
F.C. Dominicus: okt. 1937-nov. 1940/feb. 1941 (nr. 1-nr. 34/37)
A.W.M. Odé: okt. 1937-nov. 1940/feb. 1941 (nr. 1-nr. 34/37)
J.J.R. Schmal: okt. 1937-nov. 1940/feb. 1941 (nr. 1-nr. 34/37)
M.B. Smits: okt. 1937-nov. 1940/feb. 1941 (nr. 1-nr. 34/37)
G.E. van Walsum: okt. 1937-nov. 1940/feb. 1941 (nr. 1-nr. 34/37)
G.C. van Niftrik: sep. 1940-nov. 1940/feb. 1941 (nr. 32-nr. 34/37)
Medewerkers:
Speciale nummers:
Het zijn brochures over één specifiek onderwerp, geschreven door één auteur, behalve het laatste nummer: meerdere inleidingen op een soc.econ. conferentie van de CHU
in sep. 1941 begint in plaats van de rechte doornummering een jaargangindeling fictief vanaf 1937 tellend
Bibliografische gegevens:
er is hier sprake van iets op de grens van een periodiek en een brochurereeks
Autopsie:
HDC: okt. 1937-apr/mei 1941 (nr. 1-nr. 39/40)
sep. 1941 (5, nr. 1);1 ongedateerde aflevering onder de naam Tijdseinen
1 ongedateerde aflevering zonder periodieknaam, maar wel als zodanig herkenbaar bevattende inleidingen van een sociaal-economische conferentie van de CHU
ontbreekt: nr. 22, 28
UvA: okt. 1937-zd 1941 (nr. 1-5, zn=nr. 42)
ontbreekt: nr. 3
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CHU
Literatuur:
-
Vindplaats:
-