BNPP

Toenadering

Ondertitel:
orgaan van den Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
Weekbericht van de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
12 apr. 1906 (1, nr. 3): Officieel Orgaan van de Christelijke Havenarbeidersorganisaties te Amsterdam en Rotterdam
12 apr. 1911 (6, nr. 1): Orgaan van de Christelijke Havenarbeidersorganisatiën te Amsterdam en Rotterdam
30 apr. 1912 (7, nr. 2): Orgaan van den Bond van Christelijke Haven-en Transportarbeiders-Vereenigingen in Nederland
apr. 1916 (3, nr. 4): Orgaan van den Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders
22 nov. 1919 (14, nr. 19): Orgaan van den Nederlandschen Bond van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
12 aug. 1950 (35, nr. 16): Orgaan van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland
8 jan. 1972 (57, nr. 1): Orgaan van de Christelijke Bedrijfsgroepencentrale Unitas C.B.U.
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
3 feb. 1906-22 dec. 1972 (1, nr. 1-57, nr. 26)
25 juli 1941-3 november 1945 niet verschenen
Eigenaar:
Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
Christelijke Bootwerkersvereeniging “Toenadering”, Rotterdam, 12 apr. 1906 (1, nr. 3): Christelijke Bootwerkersvereeniging “Toenadering”, Rotterdam en Christelijke Scheeps-en Bootwerkersvereeniging “Ons Beginsel”, Amsterdam
12 apr. 1911 (6, nr. 1): Christelijke Havenarbeiders Organisatiën te Amsterdam en Rotterdam
30 apr. 1912 (7, nr. 2): Bond van Christelijke Haven-en Transportarbeiders-Vereenigingen in Nederland
apr. 1916 (3, nr. 4): Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders
22 nov. 1919 (14, nr. 19): Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders
12 aug. 1950 (35, nr. 16): Christelijke Bedrijfgroepen Centrale in Nederland
8 jan. 1972 (57, nr. 1): Christelijke Bedrijfsgroepencentrale Unitas
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland
Uitgever:
Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
Christelijke Bootwerkersvereeniging “Toenadering”, Rotterdam, 12 apr. 1906 (1, nr. 3): Christelijke Bootwerkersvereeniging “Toenadering”, Rotterdam en Christelijke Scheeps-en Bootwerkersvereeniging “Ons Beginsel”, Amsterdam
12 apr. 1911 (6, nr. 1): Christelijke Havenarbeiders Organisatiën te Amsterdam en Rotterdam
30 apr. 1912 (7, nr. 2): Bond van Christelijke Haven-en Transportarbeiders-Vereenigingen in Nederland
apr. 1916 (3, nr. 4): Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks-, Haven- en Transportarbeiders
22 nov. 1919 (14, nr. 19): Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders
12 aug. 1950 (35, nr. 16): Christelijke Bedrijfgroepen Centrale in Nederland
8 jan. 1972 (57, nr. 1): Christelijke Bedrijfsgroepencentrale Unitas
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland
Drukker:
Electrische Drukkerij van Hofwegen en Genneken, Rotterdam
12 apr. 1911 (6, nr. 1): C. Korsten, Rotterdam
17 apr. 1913 (8, nr. 1): Electrische Drukkerij ‘Libertas’, Rotterdam
3 apr. 1920 (15, nr. 7): Drukkerij Voortvaren, ‘s-Gravenhage
5 jan. 1924 (9, nr. 1): Edecéa, Hoorn
3 nov. 1945 (30, nr. 23): Drukkerij Voortvaren, ‘s-Gravenhage
Plaats van Uitgave:
Rotterdam/Amsterdam
1920: ‘s-Gravenhage
Frequentie:
1x p/m
mrt. 1919 (14, nr. 5): 2x p/m
11 jan. 1930 (15, nr. 1): 1x p/w
3 nov. 1945 (30, nr. 23): 1x p/2w
Omvang:
I
21 feb. 1920 (15, nr. 4): II
11 jan. 1930 (15, nr. 1): III
3 nov. 1945 (30, nr. 23): II
5 jan. 1946 (31, nr. 1): III
1 jan. 1966 (51, nr. 1): IV
Formaat:
onbekend, C? (autopsie van microfilm tot 1941)
3 nov. 1945 (30, nr. 23): C
11 sep. 1965 (41, nr. 17): D
Oplage:
dec. 1918: 4000
jan. 1929: 8575
juli 1941: 15645
nov. 1945: 8997
mei 1948: 14250
dec. 1950: 18000
apr. 1956: 22250
Prijzen:
ƒ 0,40 p/j, losse nummers ƒ 0,03
25 apr. 1907 (2, nr. 3): ƒ 0,50 p/j
12 apr. 1911 (6, nr. 1): ƒ 0,60 p/j, niet-havenarbeiders ƒ 1,00 p/j, losse nummers ƒ 0.04
mei 1916 (3, nr. 5): ƒ 1,00 p/j, losse nummers ƒ 0,10
3 apr. 1920 (15, nr. 7): ƒ 2,50 p/j
11 jan. 1930 (15, nr. 1): ƒ 3,50 p/j
19 mei 1941 (26, nr. 19): gratis
3 nov. 1945 (30, nr. 23): ƒ 3,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
vanaf 10 jan. 1931 incidenteel
Redactie:
J. Quispel: 3 feb. 1906-13 dec. 1919 (1, nr. 1-14, nr. 20)
J.J. Lorgion: 12 apr. 1906-24 jan. 1907 (1, nr. 3-1, nr. 12)
W. Strijbis: apr. 1916-26 juli 1941 (3, nr. 4-26, nr. 30)
A. Karsdorp: aug. 1917-13 dec. 1919 (12, nr. 8-14, nr. 20)
W. Strijbis: 2 juni 1945 (odt weekbericht 1 ), 3 nov. 1945-17 aug. 1946 (30, nr. 23-31, nr. 17) (weer odt Toenadering)
C. van Baren: 31 aug. 1946-1 juni 1963 (31, nr. 18-48, nr. 11)
J. Schotman: 15 juni 1963-22 dec. 1972 (48, nr. 12-57, nr. 26)
Medewerkers:
Speciale nummers:
31 juli, 9 en 21 aug. 1941: extra nummers onder redactie van commisariaat van H.J.Woudenberg met oproepen tot solidariteit enz. onder de arbeiders
1 apr. 1956 (41, nr. 7): jubileumnummer: De christelijke fabrieks-en transportarbeiders veertig jaar in een organisatie bijeen
Bibliografische gegevens:
sgm: Het metaalbedrijf, va De industriegids
door de vele fusies en overnames is de (jaargang)telling nogal inconsistent
apr. 1916-juli 1916 (3, nr. 4-3, nr. 7): nieuwe nummering na fusie met de Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieksarbeiders
daarna weer over op oude telling beginnend met januari, zodat aug. 1916 (11, nr. 8)
tussen 2 juli en 3 november 1945 verscheen Weekbericht van de Nederlandse Bond van Christelijke Fabrieks-en Transportarbeiders
in dec. 1972 ging de CBU samen met de Christelijke Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Elektrotechnische Industrie over tot Industriebond CNV
Autopsie:
IISG: 3 feb. 1906-mrt. 1916 (1, nr. 1-10, nr. 10)
apr. 1916-31 dec. 1921 (3, nr. 4-16, nr. 26)
7 jan. 1922-26 juli 1941 (7, nr. 1-26, nr. 30)
3 nov. 1945-22 dec. 1972 (30, nr. 23-57, nr. 26)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-