BNPP

Trouw; (illegale uitgave in Friesland)

Ondertitel:
Categorie:
I/nieuwsblad
Verschenen:
30 jan. 1943-12 mei 1945 (1, nr. 1-3, nr. 10)
Eigenaar:
19 apr. 1945 (3, nr. 6): Organisatie “Trouw”, Leeuwarden
tot 21 apr. 1945: Organisatie “Trouw”, Leeuwarden en “De Vrije Fries”, Drachten
Uitgever:
19 apr. 1945 (3, nr. 6): Organisatie “Trouw”, Leeuwarden
tot 21 apr. 1945: Organisatie “Trouw”, Leeuwarden en “De Vrije Fries”, Drachten
Drukker:
19 apr. 1945 (3, nr. 6): “De Vrije Fries”, Drachten
21 apr. 1945 (3, nr. 7): A. Jongbloed C.V., Leeuwarden
28 apr. 1945 (3, nr. 8): Mercurius, Leeuwarden (eenmalig)
Plaats van Uitgave:
19 apr. 1945: Leeuwarden en Drachten
21 apr. 1945: Leeuwarden
Frequentie:
1943 (1): 15x
1944 (2): 12x
1945 (3): 31x (tot 13 okt. 1945) onregelmatig
21 apr. 1945 (3, nr. 7): 1x p/w
Omvang:
1943 (1): II
1944 (2): I
1945 (3): II
Formaat:
1943 (1): B
1944 (2): B
1945 (3): onbekend (van ca. 20cm tot ca. 40 cm)
Oplage:
Prijzen:
19 apr. 1945: ƒ 0,10 per nummer
juni-sep. 1945: ƒ 0,10 per stuk of een abonnement van ƒ 1,50
1 okt. 1945: ƒ 5,20 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.v.d. Meer: 21 apr. 1945-15 sep. 1945
H. Ottevanger: 22 sep. 1945-29 sep. 1945
na 6 okt. 1945: de naam van de verantwoordelijke ontbreekt
Medewerkers:
Speciale nummers:
jan. 1943 (1, nr. 1) (?): de geboorte van H.K.H. Prinses Margriet Franciscá, waarin o.a. een artikel van prof. mr. C.P.M. Romme. Uitgevoerd in oranje op wit papier (Oranje-bode)
6 mei 1943 (1, nr. 5): Manifest inzake melden leden van het voormalig Nederlands leger (manifest was toegevoegd)
31 aug. 1943 (1, nr. 10): Oranje-bode
verjaardag van H.K.H. kon. Wilhelmina, nagenoeg uitgevoerd in oranje op wit papier
dec. 1943 (1, nr. 14): Indië
midden mei 1944 (2, nr. 5): op de voorpagina alleen de rede van kon. Wilhelmina
via geheime pers in contact met landgenoten
eind okt. 1944 (2, nr. 9): bijlage “Onze politiek in de toekomst” dec. 1944 (2, nr. 12): groen op wit papier, jaareindenummer van Trouw en Kerstmis (totaal 6 blz.)
apr. 1945 (3, nr. 5): Bevrijdingsnummer
12 mei 1945 (3, nr. 10): “Vrij”, van 2 blz. met foto van pr. Juliana en de drie prinsessen (bijvoegsel)
Bibliografische gegevens:
geen aanwijzingen bekend over stoppen of voortzetting van het blad
Autopsie:
PBF: 1943 (1): 15 nummers
1944 (2): 12 nummers
van jan. 1945-13 okt. 1945 (3): 31 nummers
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-