BNPP

Utrechtsche Kerkbode

Ondertitel:
27 mrt. 1887 (zj, nr. 3): Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Utrecht
9 apr. 1887* (zj, nr. 6*): Nederduitsche Gereformeeerde Kerk(en) (Doleerende)
2 mrt. 1889 (3, nr. 1): -
25 aug. 1894* (8, nr. 27*): Weekblad voor de Gereformeerde Kerken in de Provincie Utrecht
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
13 mrt. 1887-31 okt. 1941 (zj, nr. 1-55, nr. 44)
Eigenaar:
Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Utrecht
25 aug. 1894* (8, nr. 27*): Gereformeerde Kerken in de Provincie Utrecht
Uitgever:
H. Buskes, Utrecht
2 mei 1891 (5, nr. 10): A. Fisscher, Utrecht
22 jan. 1921 (35, nr. 1): A. Fisscher, Utrecht en P. den Boer, Utrecht
12 jan. 1929 (43, nr. 1): A. Fisscher, Utrecht
4 apr. 1936 (50, nr. 14): NV Drukkerij en Uitgeversmaatschappij P. den Boer, Utrecht
Drukker:
Utrechtsche Stoomdrukkerij, Utrecht
28 juli 1888 (2, nr. 22): Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, Utrecht
10 mei 1890 (4, nr. 11): Utrechtsche Drukkerij, Utrecht
27 feb. 1892 (6, nr. 1): Utrechtsche Stoomdrukkerij P. den Boer, Utrecht
18 mrt. 1893 (7, nr. 4): Utrechtsche Stoomdrukkerij, Utrecht
12 jun. 1897 (11, nr. 17): Stoomdruk van P. den Boer, Utrecht
16 jan. 1926 (40, nr. 1): NV Drukkerij en Uitgeversmaatschappij P. den Boer, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
B
22 okt. 1887 (nr. 34): C
11 mrt. 1893 (7, nr. 3): D
25 jan. 1919* (33, nr. 1*): C
22 jan. 1921 (35, nr. 1): D
Oplage:
Prijzen:
ƒ 1,00 p/j, fpp ƒ 1,25 p/j, losse nummers ƒ 0,02
3 mrt. 1888 (zj. nr. 53): fpp ƒ 1,50 p/j, losse nummers ƒ 0,02
30 dec. 1916 (30, nr. 49): ƒ 1,70 p/j, losse nummers ƒ 0,025
25 jan. 1919 (33, nr. 1): ƒ 2,05 p/j, losse nummers ƒ 0,03
25 mrt. 1922 (36, nr. 10): ƒ 4,00 p/j, losse nummers ƒ 0,06
22 mrt. 1941 (55, nr. 12): ƒ 4,20 p/j, losse nummers ƒ 0,06
Foto's:
Tekeningen:
Redactie:
G. Ringnalda: 13 mrt. 1887-17 feb. 1894 (zj, nr. 1-7, nr. 52)
H. Hoekstra: 13 mrt. 1887-26 mrt. 1892 (zj, nr. 1-6, nr. 5)
P.J.W. Klaarhamer: 21 mei 1892-18 jan. 1919 (6, nr. 13-32, nr. 52)
K. Fernhout: 24 feb. 1894-30 dec. 1911* (8, nr. 1-25, nr. 48*)
J. Breukelaar: 11 okt. 1913*-15 jan. 1921 (27, nr. 37*-34, nr. 53)
J.E. Goudappel: 11 okt. 1913*-12 jan. 1924 (27, nr. 37*-37, nr. 52*)
J.C. Rullmann: 25 jan. 1919-7 juli 1928 (33, nr. 1-42, nr. 26)
J.C. de Moor: 22 jan. 1921-23 jan. 1926 (35, nr. 1-40, nr. 2)
H. Kaajan: 22 jan. 1921-20 apr. 1940 (35, nr. 1-54, nr. 16)
R.E. van Arkel: 19 jan. 1924-31 okt. 1941(38, nr. 1-55, nr. 44)
P.C. van der Vliet: 13 feb. 1926-31 okt. 1941 (40, nr. 5-55, nr. 44)
J.H. Telkamp: 14 juli 1928-31 okt. 1941 (42, nr. 27-55, nr. 44)
D. Zwart: 5 feb. 1938-31 okt. 1941 (52, nr. 5-55, nr. 44)
C. Veenhof: 5 apr. 1941-31 okt. 1941 (55, nr. 14-55, nr. 44)
Medewerkers:
Speciale nummers:
28 mrt. 1887* (zj, nr 2*) e.v.: Artikelen m.b.t. de “afwerping van het synodale juk” en het aannemen van de “ aloude Kerkenorde onzer Gereformeerde Kerken”
6 jul. 1907 (21, nr. 22): 25-jarig ambtsjubileum van ds. P.J.W. Klaarhamer
30 jan. 1904 (17, nr. 51): In memoriam ds. G. Ringnalda
29 juli 1916 (30, nr. 27): 25 jaar predikant te Utrecht ds. P.J.W. Klaarhamer
6 nov. 1920 (34, nr. 42): overlijden ds. P.J.W. Klaarhamer
13 nov. 1920 (34, nr. 43): begrafenis ds. P.J.W. Klaarhamer
30 jan. 1926 (40, nr. 3): overlijden ds. J.C. de Moor
6 feb. 1926 (40, nr. 4): begrafenis ds. J.C. de Moor
4 okt. 1930 (44, nr. 39): 25 jaar predikant dr. H. Kaajan
24 mrt. 1934 (48, nr. 12): In memoriam Koningin Emma
1934 (48): meerdere artikelen i.v.m. 100 jaar Afscheiding
9 jan. 1937 (51, nr. 2): Huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard
12 juni 1937 (51, nr. 24): Ds. P.C. v.d. Vliet 1912-1937
27 apr. 1940 (54, nr. 17): Dr. H. Kaajan in memoriam
Bibliografische gegevens:
Eerst per 17 mrt. 1888 (2, nr. 1) wordt een jaargang vermeld
vanaf 31 okt 1941 niet meer verschenen wegens papierschaarste
va Mededeelingen van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk in Utrecht
Autopsie:
VUA: zondag 13 mrt. 1887-zaterdag 17 feb. 1894 (zj, nr. 1-7, nr. 52)
RUU: 27 feb. 1892-1 juli 1941 (6, nr. 1-55, nr. 27)
ontbreekt: 22 feb. 1896-12 feb. 1898 (10, nr. 1-11, nr. 52)
(12, nr. 23/24, 29)
17 feb. 1900-29 dec. 1906 (14, nr. 1-20, nr. 47)
17 okt. 1908 (22, nr. 37)
24 nov. 1908 (22, nr. 42)
2 jan. 1909 (22, nr. 48)
6 jan. 1912-4 okt. 1913 (25, nr. 49-27, nr. 36)
29 nov. 1913 (27, nr. 44)
28 apr. 1928 (42, nr. 16)
TUKOS: 20 mrt. 1887-29 dec. 1888 (zj, nr. 2-2, nr. 44)
ontbreekt: 31 dec. 1887 (zj, nr. 44), 18 feb. 1888 (zj, nr. 51) en 25 aug. 1888 (2, nr. 56)
TUKBW: 22 okt. 1887-17 feb. 1894 (zj. nr. 34-7, nr. 52)
25 aug. 1894-17 aug. 1895 (8, nr. 27-9, nr. 26)
22 feb.1896-28 dec. 1907 (10, nr. 1-21, nr. 47)
4 juli 1908-31 dec. 1910 (22, nr. 22-24, nr. 48)
25 jan. 1919-2 jan. 1932 (33, nr. 1-45, nr. 52)
27 jan. 1940 (54, nr. 4)
17 feb. 1940 (54, nr. 7)
ontbreekt: 24 feb, 1894-18 aug. 1894 (8, nr. 1-8, nr. 26)
24 aug. 1895-15 feb. 1896 (9, nr. 27-9, nr. 52)
4 jan. 1908-27 juni 1908 (21, nr. 48-22, nr. 21)
7 jan. 1911-18 jan. 1919 (24, nr. 49-32, nr. 52)
19 dec. 1931 (45, nr. 50)
ontbreekt in totaal: 6 jan. 1912-4 okt. 1913 (25, nr. 49-27, nr. 36)
29 nov. 1913 (27, nr. 44)
8 juli 1941-31 okt. 1941 (55, nr. 28-55, nr. 44)
Achtergrond:
Dol/ GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-