BNPP

Amsterdamsche zondagsbode

Ondertitel:
Christelijk weekblad
Categorie:
II/familieblad
Verschenen:
7 juli 1900-14 juli 1900* (1, nr. 1-1, nr. 2*)
Eigenaar:
Jac. C. van der Stal, Amsterdam
Uitgever:
Jac. C. van der Stal, Amsterdam
Drukker:
Edamsche Steendrukkerij, Edam
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
E
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk is de datering van 1,nr. 2 onjuist en moet zijn 14 juli 1900
het is onbekend hoe lang het blad is verschenen
Autopsie:
PM: 7 juli 1900 (1, nr. 1) en 7 juli 1900 (1, nr. 2)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-