BNPP

De balans

Ondertitel:
orgaan van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-Assistenten
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
1949-dec. 1976 (1, nr. 1-25, nr. 339)
Eigenaar:
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-Assistenten
Uitgever:
Nederlandse Christelijke Vereniging van Apothekers-Assistenten, Utrecht
Drukker:
vermoedelijk cyclostyle in eigen beheer
jan. 1971 (21, nr. 268): Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Utrecht
jan. 1965 (17, nr. 198): Twello
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1971 (21, nr. 268): opgenomen in contributie van 4,50 p/m, uitgezonderd gepensioneerden en aspirantleden
jan. 1975 (25, nr. 316): 5,00 p/m
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.G. Hoving: jan. 1965-dec. 1976 (17, nr. 198-25, nr. 339)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
1977 oi Welzijn
tussen 1965 en 1971 is tweemaal een jaargangnummer dubbel gebruikt
Autopsie:
IISG: mrt. 1954-dec. 1976 (6, nr. 69-25, nr. 339)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-