BNPP

Het Beheersorgaan van de Vereeniging van Protesteerende Kerkvoogdijen

Ondertitel:
-
Categorie:
III/organisatie
Verschenen:
zd 1924-1940? (nr. 1-nr. ?)
Eigenaar:
Vereeniging van Protesteerende Kerkvoogdijen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
Uitgever:
Vereeniging van Protesteerende Kerkvoogdijen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Tiel
mrt. 1927 (nr. 10): Rotterdam
mei 1929 (nr. 20)
Doorn
aug. 1931 (nr. 29): Biezelinge
Frequentie:
onregelmatig
in de praktijk: 4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
kosteloos voor leden
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H.A. van de Westeringh: zd 1924- feb. 1925 (nr. 1-nr. 6)
M.P. van der Hoop van Slochteren: zd 1924-juli 1924 (nr. 1-nr. 2)
W. ten Bosch: zd 1924-feb. 1925 (nr. 1-nr. 6)
M.P. Th. à Th. Van der Hoop van Slochteren: zd 1924-feb. 1925 (nr. 1-nr. 6)
Dagelijksch Bestuur: mrt. 1927-juni 1936* (nr. 10-nr. 47*)
H.J. Kruidenier Hzn: mrt. 1927-feb. 1931 (nr. 10-nr. 28)
A. van de Graaff: (secretaris) aug. 1931-juni 1936* (nr. 29-nr. 47*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Beheersorgaan, uitgave van de Vereeniging tot Bescherming der Rechten van Kerkvoogdijen in de Nederlandsch Hervormde Kerk
onbekend wanneer de titelwijziging plaatsvond
Autopsie:
RUU: zd 1924-juni 1936 (zj, nr. 1-zj, nr. 47)
ontbreekt: nr. 8, 9, 1113-16, 18, 19, 21, 23-25, 30, 33, 34, 38, 42-45,
Achtergrond:
NHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-