BNPP

Beréa

Ondertitel:
Tweemaandelijks tijdschrift tot bevordering van het dagelijks Bijbelonderzoek (in de geest van Handelingen 17 vers 11)
Categorie:
III/vorming
Verschenen:
jan 1981-nov 1985 (1, nr. 1-5, nr. 2)
Eigenaar:
A. Boterenbrood
Uitgever:
jan 1985 (4, nr. 6)
Brandt tekstverwerking (typewerk en vormgeving)
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Baarn
Frequentie:
6 x p/j
Omvang:
III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
10,00 p/j, losse nummers 2,00
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
A. Boterenbrood: jan 1981-nov. 1985 (1, nr. 1-5, nr. 2)
L. Brandt: jan 1981- nov. 1985 (1, nr. 1-5, nr. 2)
H. van Zonneveld: jan 1981-nov. 1985 (1, nr. 1-5, nr. 2)
J.H. Klein Haneveld (eindredactie): jan 1981-nov. 1985 (1, nr. 1-5, nr. 2)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
Autopsie:
KB: jan 1981-nov. 1985 (1, nr. 1-5, nr. 2)
ontbreekt: juni 1984 (4, nr. 3)
Achtergrond:
Vergadering
Literatuur:
-
Vindplaats:
-