BNPP

Het bestek

Ondertitel:
Maandblad voor het kader van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid (NCB)
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
sep. 1962*- 1992* (9, nr. 1-38, nr. 6*)
Eigenaar:
Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid
Uitgever:
Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid, Utrecht
apr. 1979* (25, nr. 2*): Hout- en Bouwbond CNV, Utrecht
Drukker:
Edecea, Hoorn
zd 1990 (36, nr. 6): West-Friesland/Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
apr. 1979* (25, nr. 2*): minimaal 4 x p/j
zd 1990 (36, nr. 2): minimaal 5 x p/j
Omvang:
II
1964 (11): I
1965 (12): III
1966 (13): II
apr. 1979* (25, nr. 2*): I
Formaat:
B
Oplage:
dec. 1978: 42455 (ledental Hout- en Bouwbond CNV
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
Scholingscommissie van de NCB: jan. 1963*-dec. 1966* (9, nr. 5*-13, nr. 4*)
H. Koetsveld (eindredacteur): jan. 1963*-dec. 1966* (9, nr. 5*-13, nr. 4*)
Redactiecommissie Hout- en Bouwbond: apr. 1979*-jan. 1985* (25, nr. 2*-31, nr. 1*)
Dagelijks Bestuur Hout- en Bouwbond: 1 jan. 1986*-1 jan. 1990* (32, nr. 1*-36, nr. 1*)
J. Medendorp: zd 1987-zd 1992 (33, nr. 3-38, nr. 1)
F. van der Meulen: zd 1990-zd 1992* (36, nr. 2-38, nr. 6*)
G. Termorshuizen: zd 1990-zd 1992 (36, nr. 2-38, nr. 1)
J.G. van den Toren: zd 1990-zd 1990 (36, nr. 2-36, nr. 2)
H. Biemans: zd 1990-zd 1990 (36, nr. 2-36, nr. 6)
H. Bakker: zd 1990-zd 1992* (36, nr. 2-38, nr. 1)
W. Kampen: zd 1990-zd 1992* (36, nr. 2-38, nr. 1)
J. Nieuwstraten: zd 1990-zd 1992* (36, nr. 2-38, nr. 1)
L. Raadgever: zd 1992-zd 1992* (38, nr. 2-38, nr. 6*)
J. Slok (eindredacteur): zd 1992-zd 1992* (38, nr. 2-38, nr. 6*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
apr. 1966 (12, nr. 7): Brochure `Bezitsvorming voor werknemers'
juni 1980 (26, nr. 3): Ontwikkelingssamenwerking
zd 1987 (33, nr. 4): jaarverslag 1986
zd 1992 (38, nr. 3): jaarverslag 1991
Bibliografische gegevens:
onbekend of het blad langer is verschenen en of de eerste jaargangen hetzelfde blad betreffen dan wel een voorganger
Autopsie:
UvA: jan. 1963-dec. 1966 (9, nr. 5-13, nr. 4)
IISG: apr. 1966 (12, nr. 7)
apr. 1979-zd 1992 (25, nr. 2-38, nr. 6)
ontbreekt: 26, nr. 1
29, nr. 2-5
30, nr. 1, 3, 4, 5
31, nr. 2-5
32, nr. 3
34, nr. 2, 3
35, nr. 1, 3
36, nr. 3, 5
37, nr. 1-4
38, nr. 4
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-