BNPP

De blindengids

Ondertitel:
Maandblad van den Nederlandschen Christelijken Blindenbond
dec. 1959 (30, nr. 12): Maandblad van de Nederlandse Christelijke Blindenbond
jan. 1974* (45, nr. 1*): Orgaan van de Nederlandse Christelijke Blindenbond
Categorie:
VI/zorg/instelling
Verschenen:
1930-mrt. 1990 (1-62, nr. 3)
Eigenaar:
Nederlandse Christelijke Blindenbond
Uitgever:
jan. 1949 (20, nr. 1*): Nederlandse Christelijke Blindenbond, Rotterdam
jan/feb. 1952 (23, nr. 1/2): Nederlandse Christelijke Blindenbond, Nijmegen
jan. 1953 (24, nr. 1*): Nederlandse Christelijke Blindenbond, Rotterdam
mrt. 1960 (31, nr. 3): Nederlandse Christelijke Blindenbond, Amsterdam
Drukker:
jan. 1949 (20, nr. 1*): Libertas, Utrecht
Plaats van Uitgave:
jan. 1949 (20, nr. 1*): Rotterdam
jan/feb. 1952 (23, nr. 1/2): Nijmegen
jan. 1953 (24, nr. 1*): Rotterdam
mrt. 1960 (31, nr. 3): Amsterdam
later: Bodegraven
Frequentie:
1 x p/m
mrt. 1981 (52, nr. 3): 11 x p/j
Omvang:
jan. 1949 (20, nr. 1*): I
Formaat:
jan. 1949 (20, nr. 1*): C
jan. 1974* (45, nr. 1*): D
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1949 (20, nr. 1*): 1,50 p/j
juni 1953 (24, nr. 6): 2,00 p/j
mei 1958 (29, nr. 5): 3,00 p/j
feb/mrt. 1974* (45, nr. 2/3): 5,00 p/j
juni 1978 (50, nr. 7): 15,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman: okt. 1930*-? (2, nr. 10*-?)
Th. W. Aris: okt. 1930*-? (2, nr. 10*-?)
A.D. van de Gon Netscher: okt. 1930*-? (2, nr. 10*-?)
W. Nieuwland: jan. 1949*-juli 1951* (20, nr. 1*-22, nr. 7*)
C. Wagemaker: okt. 1930*-juli 1951* (2, nr. 10*-22, nr. 7*)
J. Wit (eindredacteur): jan. 1949*-jan. 1953 (20, nr. 1*-24, nr. 1)
Dagelijks bestuur: jan/feb. 1952-? (23, nr. 1/2-?)
J. de Boer (eindredacteur): feb. 1953-dec. 1977 (24, nr. 2-48, nr. 12)
D. Lupker (secretaris): mei 1954*-dec. 1977 (25, nr. 5*-48, nr. 12)
I.A. de Vos: mei 1954*-? (25, nr. 5-?)
A.J.F. Appeldoorn (secretaris): jan. 1978-mrt. 1982 (49, nr. 1-53, nr. 3)
Medewerkers:
In het nummer van okt. 1930 (2, nr. 10) worden genoemd: H.H.A. Alders, G. Baas, J.H. v.d. Bend, G. Burger, H. Diemer, J. Douwes, H.J. Flierenga, D.J.G. Baron van Heemstra, K.H. Kammeijer en de dames Kuyper-Heyblom, Kuyper-van Oordt
in het nummer van dec. 1939 (11, nr. 12): J.H.G. v.d. Meij, Chr. W.J. Teeuwen
Speciale nummers:
juni 1934 (6, nr. 6): jubileumnummer 1924-1934
juni 1949 (20, nr. 7): jubileumnummer Nederlandse Christelijke Blindenbond 25 jaar
juni 1964 (20, nr. 7): jubileumnummer Nederlandse Christelijke Blindenbond 40 jaar
zd 1974 (zj,zn): jubileumuitgave
Bibliografische gegevens:
va Onze Gids
Autopsie:
IISG: jan. 1949-dec. 1969 (20, nr. 1-40, nr. 12)
ontbreekt: 22, nr. 8-12
23, nr. 3-12
24, nr. 6, 12
25, nr. 11, 12
26, nr. 1, 2, 9, 10
29, nr. 6
30, nr. 5, 10
35, nr. 3, 9
37, nr. 4, 12
38, nr. 9, 11
PM: okt. 1930 (2, nr. 10
juni 1934 (6, nr. 6)
okt. 1938 (10, nr. 10)
jan. 1939 (11, nr. 1
okt. 1939 (11, nr. 12)
sep. 1954 (25, nr. 9)
apr. 1958 (29, nr. 4)
jubileumuitgave (45, nr. 5)
KB: jan. 1974- mrt. 1990 (45, nr. 1-62, nr. 3)
ontbreekt apr. 1982-dec. 1982 (53, nr. 4-53, nr. 11)
de jaren 1941 en 1946 in het Reveilarchief zijn niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-