BNPP

Brieven van den Zendeling Alb. C. Kruyt en zijne vrouw aan hunne vrienden juli 1908 (1, nr. 2): Brieven van den zendeling Alb. C. Kruyt en zijne echtgenoote aan hunne vrienden; jan. 1910 (2, nr. 4): Brieven van den zendeling Alb. C. Kruyt en zijne echtgenoote, uitgezonden door het Ned. Zend. Genoot- schap, aan hunne vrienden

Ondertitel:
-
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1908-1931
Eigenaar:
Ds. C.D. Moulijn, Lent
dec. 1910 (3, nr. 2): Nederlandsche Zendelinggenootschap, onderafdeling `Leeuwarden', Leeuwarden
Uitgever:
Ds. C.D. Moulijn, Lent
dec. 1910 (3, nr. 2): Nederlandsche Zendelinggenootschap, onderafdeling `Leeuwarden', Leeuwarden
Drukker:
nov.1910 (3, nr. 1): Snelpersdrukkerij L.G. Hoekstein, Leeuwarden
nov. 1915 (8, nr. 4): Elect. Drukkerij L.G. Hoekstein, Leeuwarden
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
Alb. C. Kruyt: 1908-1931 (1, nr. 1- 23, nr. 2= nr. 1-nr. 90)
J.H. Kruyt-Moulijn: 1908-1931 (1, nr. 1- 23, nr. 2= nr. 1-nr. 90)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vanaf juli 1908 (1, nr. 2) odt Brieven van den zendeling Alb. C. Kruyt en zijne echtgenoote aan hunne vrienden
vanaf jan. 1910 (2, nr. 4) odt Brieven van den zendeling Alb. C. Kruyt en zijne echtgenoote, uitgezonden door het Ned. Zend. Genootschap, aan hunne vrienden
de afleveringen zijn - afgezien van de nummering in jaargang en editie - ook doorlopend genummerd van nr. 1-nr. 90.
Autopsie:
RUL/KITLV 1908-1931 (1, nr. 1- 23, nr. 2= nr. 1-nr. 90)
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-