BNPP

Christelijk Gereformeerd Jonge meisjesblad

Ondertitel:
Uitg. van de Bond van Chr. Geref. Knapenvereniging in Nederland (Voor de jonge Meisjesbond)
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
nov. 1946-juni 1947 (1, nr.1-1, nr. 8)
Eigenaar:
Bond van Chr. Geref. Knapenverenigingen in Nederland (Voor de Jonge Meisjesbond)
Uitgever:
Bond van Chr. Geref. Knapenverenigingen in Nederland (Voor de Jonge Meisjesbond)
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Dordrecht
ook: Veenendaal -
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
leden Ä1,50 p/j
anderen Ä2,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
R.G. Nederlof-Velema: nov. 1946- juni 1947 (1, nr.1-1, nr. 8)
H.v.d. Berg (eindredacteur): nov. 1946-juni 1947 (1, nr.1-1, nr. 8)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Orgaan van de Bonden van Chr. Geref. Knapen- en Jonge Meisjesverenigingen in Nederland
Meisjesblad
Autopsie:
KB: nov. 1946-juni 1947 (1, nr. 1-1 nr.8)
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-