BNPP

De Christelijke Politieambtenaar

Ondertitel:
Uitgave van den Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
11 feb. 1933 (12, nr. 3): Orgaan van den Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
nov. 1921-dec. 1976 (1, nr. 1-51, nr. 22)
Eigenaar:
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Uitgever:
Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
Drukker:
Drukkerij De Haan, Amsterdam
19 sep. 1925 (4, nr. 21): -
6 jan. 1948 (23, nr. 1): NV Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
2 x p/m
Omvang:
IV
1930 (9): III
1932 (11): IV
1937 (16): III
1940 (21): II
1948 (23): i
1961 (36): III
1968 (43): II
1975 (50): VI
Formaat:
B
Oplage:
1928/29 (7): ± 1800 (leden)
17 dec. 1940 (19, nr. 21): ± 2100 (leden)
Prijzen:
2,50 p/j
20 nov. 1924 (4, nr. 1): 3,50 p/j
11 feb. 1933 (12, nr. 3): -
Foto's:
vanaf 1928 (7): incidenteel
vanaf 1955 (30): regelmatig
Tekeningen:
vanaf feb. 1975 incidenteel
Redactie:
H.E. van Geelen (hoofdredacteur): 15 nov. 1922-20 sep. 1924 (2, nr. 1-3, nr. 21)
Het Hoofdbestuur: 5 okt. 1924-26 jan. 1933 (3, nr. 22-12, nr. 2)
D. Rook (eindredacteur): 10 jan. 1950-27 juni 1961 (25, nr. 1-36, nr. 13) en 17 apr. 1968-15 dec. 1976 (43, nr. 8-51, nr. 22)
H. Bakker: 2 sep. 1952-27 juni 1961 (27, nr. 16-36, nr. 13)
A.J. van Helderen: 2 sep. 1952-27 juni 1961 (27, nr. 16-36, nr. 13)
O. Dupon: 10 nov. 1953-22 dec. 1953* (28, nr. 21-28, nr. 24*)
J. Blanken: 15 juni 1960 (35, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
zd 1926: jubileumnummer n.a.v. oprichting in 1916 van de afdeeling 's Gravenhage van de Bond van Christelijke Politieambtenaren in Nederland
- extra-nummer 9 augustus 1941
Bibliografische gegevens:
sgm De politie-ambtenaar en va Kontakt/Algemeen Christelijke Politiefederatie
Autopsie:
HDC: 15 nov. 1922-5 nov. 1924 (2, nr. 1-3, nr. 24)
5 sep. 1925 (4, nr. 20)
22 nov. 1927-17 dec. 1940 (7, nr. 1-19, nr. 21)
nov. 1945-1 mrt. 1947 (21, nr. 3-22, nr. 4)
6 jan. 1948-22 dec. 1953 (23, nr. 1-28, nr. 24)
23 aug. 1955 (30, nr. 16)
10 jan. 1961-27 dec. 1962 (36, nr. 1-37, nr,. 24)
17 apr. 1968 (43, nr. 8)
21 aug. 1968 (43, nr. 15)
30 jan. 1975-15 dec. 1976 (49, nr. 26-51, nr. 22)
UvA: 1921/22-1926/26 (1-6)
1928/29 (8)
de in de bibliotheken van de departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie aanwezige nummers zijn niet geraadpleegd
Achtergrond:
NCBO
Literatuur:
-
Vindplaats:
-