BNPP

De christelijke tabakbewerker.

Ondertitel:
Maandblad van den Christelijken Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland
jan. 1909 (9, nr. 9): Veertiendaagsch blad van den Christelijken Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland.
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
mei 1904-26 juli 1941 (5, nr. 1-42, nr. 7)
Eigenaar:
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland.
Uitgever:
Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland, Amsterdam
aug. 1919 (20, nr. 7): Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland, Kampen
Drukker:
7 mei 1913 (14, nr. 1): Electrische drukkerij Libertas, Rotterdam
29 juni 1921 (21, nr. 20): Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
aug. 1919 (20, nr. 7): Kampen
Frequentie:
1 x p/m
jan. 1909 (9, nr. 9): 1 x p/2w
Omvang:
I
jan. 1909 (9, nr. 9): II
6 mei 1922 (23, nr. 1): III
Formaat:
? (beschreven vanaf microfilm)
Oplage:
-
Prijzen:
0,70 p/j
jan. 1909 (9, nr. 10): 1,20 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
A.G.W. Eerbeek: mei 1904-mrt. 1905 (5, nr. 1-5, nr. 11)
C.C. van Boom: mei 1904-20 juni 1917 (5, nr. 1-18, nr. 4)
J. Huizinga: mei 1904-nov. 1908 (5, nr. 1-9, nr. 7)
K. Kruithof: sep. 1905-5 juli 1919 (6, nr. 5-20, nr. 5)
J. Pot: dec. 1908-5 juli 1919 (9, nr. 8-20, nr. 5)
C.J. de Bie: 7 juli 1917-25 mei 1918 (18, nr. 5-19, nr. 2)
Dagelijks Bestuur: 19 juli 1919-26 juli 1941 (20, nr. 6-42, nr. 7)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
19 juni 1924 (25, nr. 4): 25 jarig jubileum van de Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland.
19 juni 1939 (40, nr. 4): Jubileumnummer 40 jaar
Bibliografische gegevens:
vv Het orgaan
Autopsie:
HDC: 19 juni 1939: IISG: mei 1904-26 juli 1941 (5, nr. 1-42, nr. 7)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-