BNPP

C.O.T.B.

Ondertitel:
orgaan van den Christelijken Opzichters- en Teekenaarsbond
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
15 aug. 1916- 16 juni 1926 (1, nr. 1-10, nr. 26)
Eigenaar:
Christelijke Opzichters- en Teekenaarsbond
Uitgever:
Christelijke Opzichters- en Teekenaarsbond, Utrecht
Drukker:
Fa. R.M. Smits, Middelburg
6 aug. 1921 (6, nr. 1): Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
later 2 x p/m
Omvang:
I
15 dec. 1918 (3, nr. 5): II
aug. 1919 (4, nr. 1): III
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1,25 p/j, losse nummers 0,15
15 aug. 1919 (4, nr. 2): 2,50 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.N. Munnik: 15 aug. 1916-15 apr. 1918 (1, nr. 1-2, nr. 9)
W.C. Beeremans: 15 aug. 1916-15 mei 1919 (1, nr. 1-3, nr. 10)
H. van der Waaij: 15 mei 1918-15 mei 1919 (2, nr. 10-3, nr. 10)
C. van der Linde: 15 juni 1919-12 juni 1920 (3, nr. 11-4, nr. 22)
A.H. Nieuwenhuis: 26 juni 1920-16 juni 1926 (4, nr. 23-10, nr. 26)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va De Christelijke technicus
Autopsie:
IISG: 15 aug. 1916-16 juni 1926 (1, nr. 1-10, nr. 26)
ontbreekt: 1, nr. 8, 9
4, nr. 8
5, nr. 1
8, nr. 1
10, nr. 1
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-