BNPP

Door plicht tot recht

Ondertitel:
orgaan de Christelijke bond van huispersoneel
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
sep. 1953-sep. 1961* (1, nr. 1-9, nr. 1*)
Eigenaar:
Christelijke Bond van Huispersoneel
Uitgever:
Christelijke Bond van Huispersoneel , Utrecht
Drukker:
Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
3-5 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
extranummer 1956 (4, nr. 1) met jaarverslag van de Bond en artikelen over lonen en anrbeidsvoorwaarden
Bibliografische gegevens:
onbekend of het periodiek langer is verschenen
de Bond is in 1968 opgeheven
Autopsie:
HDC: sep. 1953 (1, nr. 1)
dec. 1953 (1, nr. 3)
voorjaar 1954 (2, nr. 1)
IISG: sep. 1953-sep. 1961* (1, nr. 1-9, nr. 1*) cpl
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-