BNPP

Enschedesche kerkbode

Ondertitel:
Officiëel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Enschede en Glanerbrug
16 juni 1945 (39, nr. 25): Officiëel orgaan van de Gereformeerde Kerken in Enschede en omgeving
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
15 apr. 1945-10 mei 1948 (zj, nr. 30-42, nr. 20)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerken te Enschede en Glanerbrug
Uitgever:
Drukkerij Joh. Te Sligte, Enschede
Drukker:
Drukkerij Joh. Te Sligte, Enschede
Plaats van Uitgave:
Enschede
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
7 juli 1945 (39, nr. 28): II
27 apr. 1946 (40, nr. 17): III
Formaat:
A
7 juli 1945 (39, nr. 28): C
Oplage:
-
Prijzen:
7 juli 1945 (39, nr. 28): 4,00 p/j
8 juni 1946 (40, nr. 23): 5,20 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
het redacteurschap wisselt per maand: 15 apr. 1945-25 mei 1946 (zj, nr. 30-40, nr. 21): H. Vogel, H. Meulink en I. de Wolff
1 juni 1946-14 dec. 1946 (40, nr. 22-40, nr. 49: G. van Dooren, H. Meulink en I. de Wolff
21 dec. 1946-10 mei 1948 (40, nr. 50-42, nr. 20): A. Veldman, G. van Dooren, H. Meulink en I. de Wolff
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken te Enschede en Glanerbrug
va Gereformeerd Kerkblad (GK Overijssel, Gelderland, etc)
op 26 mei 1945 gaat de nummering verder met 39, nr. 22
Autopsie:
HDC: 7 sep. 1946 (40, nr. 35)
TUKBW: 15 apr. 1945-10 mei 1948 (zj, nr. 30-42, nr. 20)
ontbreekt: 28 sep. 1946 (40, nr. 38)
het nummer van 7 jan. 1928 (22, nr. 1) in PM is niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-