BNPP

Friedensstimmekontakt ook: Friedensstimme kontakt mei 1997 (18, nr. 3): Friedensstimme contact

Ondertitel:
Mededelingen van de Stichting `Friedensstimme Nederland'
Categorie:
III/zending
Verschenen:
nov/dec 1979- heden=dec. 2000 (nr. 1-21, nr. 6)
Eigenaar:
Stichting `Friedensstimme Nederland'
Uitgever:
Stichting `Friedensstimme Nederland', Vlaardingen
dec 1982 (zj, nr. 6): Stichting `Friedensstimme Nederland', Gouda
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Vlaardingen
dec 1982 (zj, nr. 6): Gouda
Frequentie:
6 à 8 x p/j
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
kosteloos
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
1994 (zj, nr. 4): `Jubileum brochure', 15 jaar `Groot is uw trouw'.
Bibliografische gegevens:
2001 wo Kinderen in actie
apr 1997 odt Friedensstimmecontact
het betreft hier een informatieblad over niet-geregistreerde christenen in de Sovjet-Unie
de Stichting `Friedensstimme- Nederland' is de Nederlandse tak van het Missionswerk `Friedensstimme' der Vereinigung Heimgekehrter Evangelischer Baptisten- Brüdergemeinden
m.i.v. jan 1996 (17, nr. 1) wordt het jaargangnummer vermeld
Autopsie:
KB: nov/dec 1979 (nr. 1)
jan. 1982- dec. 2000 (zj, nr. 1-21, nr. 6)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-