BNPP

Friesch Kerkblad

Ondertitel:
orgaan voor de Officieele Berichten der Gereformeerde Kerken in Friesland
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
28 sep. 1906 -15 nov. 1940 (1, nr. 1-35, nr. 3)
Eigenaar:
Handelsdrukkerij De Motor, Sneek
Uitgever:
Handelsdrukkerij De Motor, Sneek
Drukker:
Handelsdrukkerij De Motor, Sneek
Plaats van Uitgave:
Sneek
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
III
Formaat:
E
Oplage:
-
Prijzen:
1,50 p/j, bij vooruitbetaling: 1,25 p/j
27 apr. 1917 (11, nr. 26): 1,75 p/j, bij vooruitbetaling 1,50 p/j
12 okt. 1923* (17, nr. 50*): 2,75 p/j bij vooruitbetaling
18 mrt. 1927 (21, nr. 20): bij vooruitbetaling 2,90 p/j
3 jan. 1936 (30, nr. 10): 2,75 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
W. Bouwman: 28 sep. 1906-18 aug. 1916 (1, nr. 1-10, nr. 42)
J.C. Rullmann: 28 sep. 1906-17 mrt. 1911 (1, nr. 1-5, nr. 20)
H.M. Dethmers: 28 sep. 1906-17 mrt. 1911 (1, nr. 1-5, nr. 20)
S. Huismans: 24 mei 1912 -18 aug. 1916 (6, nr. 30-10, nr. 42)
S. Greydanus: 25 aug. 1916-28 dec. 1917 (10, nr. 43-12, nr. 9)
K. van der Beek: 25 aug. 1916-28 dec. 1917 (10, nr. 43-12, nr. 9)
D. van der Meulen: 12 okt. 1923*-22 apr. 1927 (17, nr. 50*-21, nr. 25)
H.S. Bouma: 12 okt. 1923* (17, nr. 50*)
J.P. Klaarhamer: 1 nov. 1929*-5 mei 1933* (24, nr. 1*-27, nr. 27)
H. Veldkamp: 3 jan. 1936-15 nov. 1940 (30, nr. 10-35, nr. 3)
J. Douma: 3 jan. 1936-15 nov. 1940 (30, nr. 10-35, nr. 3)
A.D.R. Polman: 3 jan. 1936-15 nov. 1940 (30, nr. 10-35, nr. 3)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken in de Provincie Friesland, met uitzondering van Classis Kollum en stad Leeuwarden, 11 dec. 1942-14 jan. 1944
jaargang 1 heeft tweemaal de nummers 1 tot 5
Autopsie:
PBF: 28 sep. 1906-27 okt. 1916 (1, nr. 1-10, nr. 52) en 1936-1940 (30, nr. 10-35, nr. 3)
VUA: 28 sep. 1906-30 dec. 1908 (1, nr. 1-3, nr. 9)
TUKBW: 28 sep. 1906-1940 (1, nr. 1-35, nr. 3)
ontbreekt: 1, nr. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 34-37, 39-40, 42-43
2, nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15-17, 27-29, 41, 47
3, nr. 1-7, nr. 29
9, nr. 10, 21, 30, 37, 39, 45, 52
10, nr. 2-39
12, nr. 10-21, nr. 19
21, nr. 21-24, nr. 15
24, nr. 17-26, nr. 28
26, nr. 30-33, nr. 17
33, nr. 19-20
33, nr. 22-34, nr. 9
34, nr. 11-35, nr. 3
HDC: 28 mei 1933-5 mei 1933 (27, nr. 26, 27)
IISG: 12 okt. 1923 (17, nr. 50)
7 nov. 1924 (18, nr. 1)
6 nov. 1925 (19, nr. 1)
1 nov. 1929 (24, nr. 1)
4 nov. 1932 (27, nr. 1)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-