BNPP

Friese kerkbode

Ondertitel:
Weekblad van de gereformeerde Kerken in Friesland, uitgaande van de particuliere synodes van Friesland-Noord en Friesland-Zuid
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
2 jan. 1987-24 juni 1994 (42, nr. 1-49, nr. 25)
Eigenaar:
Particuliere Synode van Friesland
Uitgever:
Provinciale Persvereniging voor Friesland, Leeuwarden
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Leeuwarden
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
VI
Formaat:
C
Oplage:
12000
21 dec. 1990 (45, nr. 51/52): 10000
Prijzen:
57,85 p/j
4 jan. 1991 (46, nr. 1): 62,25 p/j
24 dec. 1993 (48, nr. 51/52): 68,30 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
L.H. Kwast (eindredacteur): 2 jan. 1987-17 juni 1988 (42, nr. 1-43, nr. 23)
Th. Kuiper: 2 jan. 1987-1 apr. 1988 (42, nr. 1-43, nr. 13)
J.G. Arensman: 2 jan. 1987-17 juni 1988 (42, nr. 1-43, nr. 23)
A.J. Wijnsma: 2 jan. 1987-17 juni 1988 (42, nr. 1-43, nr. 23) en 15 feb. 1991-21 juni 1991 (46, nr. 7-46, nr. 24/25)
B. Smilde: 12 juni 1987-30 apr. 1993 (42, nr. 25-48, nr. 17)
L.A. Burggraaff: 1 juli 1988-27 mrt. 1992 (43, nr. 24-47, nr. 13)
J.G. Arensman (eindredacteur): 1 juli 1988-21 juni 1991 (43, nr. 24-46, nr. 24/25)
A.J. Wijnsma (eindredacteur): 1 juli 1988- 8 feb. 1991 (43, nr. 24-46, nr. 6) en 5 juli 1991-24 juni 1994 (46, nr. 26/27-49, nr. 25)
C.A. Boonstra: 4 jan. 1991-24 juni 1994 (46, nr. 1-49, nr. 25)
Th. Weerstra: 4 jan. 1991- 21 juni 1991 (46, nr. 1-46, nr. 24/25)
Th. Weerstra (eindredacteur): 5 juli 1991-24 juni 1994 (46, nr. 26/27-49, nr. 25)
G. v.d. Berg: 2 okt. 1992-24 juni 1994 (47, nr. 40-49, nr. 25)
A.H. Wielstra-Ensing: 28 jan. 1994-24 juni 1994 (49, nr. 4-49, nr. 25)
Medewerkers:
A.G. Delleman: 2 jan. 1987-3 juni 1994 (42, nr. 1-49, nr. 22)
A. Dullemond: 2 jan. 1987-8 sep. 1989 (42, nr. 1-44, nr. 29)
T. Talsma: 2 jan. 1987-24 juni 1994 (42, nr. 1-49, nr. 25)
M.T.P.M. Ooms: 28 jan. 1994-24 juni 1994 (49, nr. 4-49, nr. 25)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
ten dele vv De Friesche kerkbode
er verschenen diverse edities: Drachten, Dokkum, Leeuwarden
sgm Kerkspiegel en va Nieuw Fries kerkblad
Autopsie:
KB: 2 jan. 1987-24 juni 1994 (42, nr. 1-49, nr. 25)
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-