BNPP

Gemeenschapsbode

Ondertitel:
orgaan van den Nederlandschen Christelijken Gemeenschapsbond
Categorie:
III/zending
Verschenen:
16 juni 1923- juni 1944* (nr. 1-21, nr. 12*)
Eigenaar:
Nederlandsche Christelijke Gemeenschapsbond, Amerongen okt. 1931: Nederlandsche Christelijke Gemeenschapsbond, Zeist
Uitgever:
J.J. Groen, Leiden
Drukker:
J.J. Groen, Leiden
juli/aug. 1926: Wanrooy en Van den Berg, Wijk bij Duurstede
juni 1930 (8, nr. 12): Drukkerij C. Vonk, Wijk bij Duurstede
juni 1931 (9, nr. 12): C. Stolp, Doorn/Scherpenzeel
Plaats van Uitgave:
Leiden
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
1931/1932: II
Formaat:
B
Oplage:
1929: 379 abonnementen en ± 200 gratis
Prijzen:
1,20 p/j, abonnees Pniël: gratis
Foto's:
incidenteel
Tekeningen:
ja
Redactie:
Bondsbroederraad: 16 juni 1923- juni 1926 (nr. 1-3, nr. 12)
H.J. Couvée (eindredacteur): 16 juni 1923-juni 1926 (nr. 1-3, nr. 12)
K.A.A. von Steiger: 16 juni 1923-mei 1926 (nr. 1-3, nr. 11)
C.J. Vervloet (`Inspector der Liebenzeller Mission'): 16 juni 1923-mei 1926 (nr. 1-3, nr. 11)
Dagelijksch Bestuur: juli 1926-juni 1934 (4, nr. 1-11, nr. 12) zijnde: W.C. Mense (voorzitter): juli/aug. 1926-aug. 1928 (4, nr. 1-11, nr. 12)
H.J. Couvée (secretaris/eindredacteur): juli/aug. 1926-aug. 1934 (4, nr. 1/2-12, nr. 2)
B.G. van Schaik (penningmeester): juli/aug. 1926- juni 1938 (4, nr. 1-15, nr. 12)
E. Müller: juli/aug. 1926- jan. 1927 (4, nr. 1-4, nr. 7)
W. Jonker jr. (voorzitter): mei 1927-apr. 1930 (4, nr. 11-7, nr. 10)
Mw. Bähler: mei 1927- juni 1938 (4, nr. 11-15, nr. 12)
J.D. Schmidt (voorzitter): mei 1930-mei/juni 1934 (8, nr. 11-11, nr. 11/12)
G.B. van Prattenburg: juli 1931-juni 1944* (9, nr. 1-21, nr. 12*)
P.M. Legêne (eindredacteur): nov. 1934-feb. 1940* (12, nr. 5-17, nr. 8*)
S.P. de Roos: mei 1938- feb. 1940* (15, nr. 11-17, nr. 8*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
Een `Buitengewoon' nummer d.d. 8 mrt. 1924, handelend over Markus hoofdstuk 1, vers 30
Bibliografische gegevens:
verscheen 16 juni 1923-15 mei 1926 als bijblad van Pniël
het eerste nummer (d.d. 16 juni 1923) verscheen onder de titel Gemeenschapsblad
omdat er al een periodiek was met deze naam is de titel met ingang van 21 juli 1923 (nr. 2) veranderd in Gemeenschapsbode
in juli 1931 is het Evangelisatieblad Licht en Leven oi De Gemeenschapsbode
va Kontakt, uitgave van de Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond
het is niet vastgesteld hoe lang de Gemeenschapsbode is verschenen, het nummer van nov. 1954 (32, nr. 5) in het Persmuseum is wellicht van een ander blad, er zijn geen nummers van na WOII gevonden
Autopsie:
RUG: 16 juni 1923-aug. 1934 (nr. 1-12, nr. 2)
KB: sep. 1934-juni 1938 (12, nr. 3-15, nr. 12)
UvA: 1923-1934 (nr. 1-12, nr. 12)
HDC: feb. 1940 (17, nr. 8)
juni 1944 (21, nr. 12)
het nummer van nov. 1954 (32, nr. 5) in PM betreft wellicht een ander periodiek
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-