BNPP

Gereformeerde Kerkbode voor de Klasses Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem 1973?: Gereformeerde Kerkbode voor de Classes Barendrecht, Dordrecht en Gorin- chem

Ondertitel:
-
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
5 sep. 1970*dec. 1982 (36, nr. 36*-48, nr. 52*)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Drukkerij Dekkers, Dordrecht
Drukker:
Drukkerij Dekkers, Dordrecht
Plaats van Uitgave:
Dordrecht
Frequentie:
1x p/w
Omvang:
I
Formaat:
D
27 jan. 1979* (45, nr. 4*): C
Oplage:
-
Prijzen:
5 sep. 1970* (36, nr. 36*): 13,00 p/j
12 nov. 1972* (38, nr. 45*): 18,00 p/j
27 jan. 1979* (45, nr. 4*): 34,00 p/j
Foto's:
5 sep. 1970* (36, nr. 36*): incidenteel
Tekeningen:
-
Redactie:
S. Wouters (eindredacteur): 5 sep. 1970*-22 dec. 1972* (36, nr. 36*-38, nr. 52*)
J.J. Tissink: 5 sep. 1970*-22 dec. 1972* (36, nr. 36*-38, nr. 52*)
G. Warnink: 5 sep. 1970*-28 nov. 1970 (36, nr. 36*-36, nr. 48)
F. Ledegang: 5 dec. 1970*-22 dec. 1970* (36, nr. 36*-38, nr. 52*)
W.F.M. Lindeboom: 5 sep. 1970*-sep. 1980 (36, nr. 36*-46, nr. 39)
A. Bakker: okt 1974*-mei 1977 (39, nr. 40- 43, nr. 22)
J.R. Dijkema: okt 1974*-aug 1981 (39. nr. 40- 47, nr. 34)
C. Warner: okt 1974*-juli 1978 (39. nr. 40-44, nr. 28/29)
M.G. Ton (eindredacteur): okt 1974*-dec. 1982 (39. nr. 40- 48, nr. 52)
P. Bijl: jun 1977-sep 1981 (43, nr. 23-47, nr. 36)
B.J.G. Roolvink: apr 1978-mei 1980 (44. nr. 16-46, nr. 21)
J. Wilschut: okt 1980-dec. 1982 (46, nr. 40-48, nr. 52)
H.E. Faber van der Meulen: dec 1980-dec. 1982 (46, nr. 51/52-48, nr. 52)
H. van der Laan: aug 1981-sep 1981(47, nr. 35- 47, nr. 36)
A.C. Mooy: aug 1981-dec. 1982 (47, nr. 35-48, nr. 52)
F. de Jonge: sep 1981-dec. 1982 (47, nr. 37-48, nr. 52)
Medewerkers:
M.G. Ton: 5 sep. 1970*- 22 dec. 1972* (36, nr. 36*-38, nr. 52*)
J. Wilschut: 5 sep. 1970*-22 dec. 1972* (36, nr. 36*-38, nr. 52*)
Speciale nummers:
4 okt. 1980 (46, nr. 40): In memoriam ds. W.F.M. Lindeboom, sinds 1947 redacteur
Bibliografische gegevens:
vv Gereformeerde Kerkbode voor de Classes Barendrecht en Dordrecht
va Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in de Classes Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem
aangezien geen nummers vóór 5 okt. 1974 gevonden zijn is het niet zeker wanneer de titelwijziging, die slechts de spelling van het woord Klasses/Classes betrof plaatsgevonden heeft
de (doorlopende) jaargangtelling van de elkaar opvolgende kerkbladen in de classes Dordrecht, Barendrecht, Gorinchen veronderstelt vóór WOII een kerkblad, in elk geval voor Dordrecht
vermoedelijk is dat de Dordrechtsche Kerkbode, officieel orgaan van de Gereformeerde Kerk van Dordrecht,(later voor Dordrecht en omstreken), verschenen van 1894 tot mogelijk in WOII, dat in deze bibliografie niet is opgenomen
de volgorde van de bladen zou kunnen zijn: Dordrechtsche kerkbode, officieel orgaan van de Gereformeerde kerk van Dordrecht, 1894-1941
Mededeelingen van de Geref. Kerken in de Classes Dordrecht, Barendrecht en Brielle, 23 nov. 1941-7 feb. 1942 (zj, nr. 1-zj, nr. 7)
Gereformeerd Kerkblad van de kerken in de Klasses Dordrecht, Barendrecht en Brielle, 14 feb. 1942-27 juni 1942* (zj, nr. 8-zj, nr. 27*)
Gereformeerde Kerkbode voor de Klasses ClassesDordrecht en Barendrecht, 10 nov. 1945*-± 1948 (11, nr. 45*-14,?)
Gereformeerde Kerkbode voor de Classes Barendrecht en Dordrecht, ± 1948-1969*? Gereformeerde Kerkbode voor de Klasses (Classes) Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem, 1970-1982
Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in de classes Barendrecht, Dordrecht en Gorinchem, 1983-heden
door het ontbreken van grote delen van de periodieken is het vaak niet exact vast te stellen wanneer een blad onder de betreffende titel startte en eindigde
de nummering van 18 jan. 1975 wordt vermeld als 40, nr. 3, het volgende nummer 25 jan. 1975 als 48, nr. 4
deze nummering wordt nu consequent doorgevoerd tot 10 jan. 1976 (42, nr. 2), waaraan de mededeling wordt toegevoegd: `Eerst heden constateren wij dat de jaargang in de kop van de kerkbode wekelijks verkeerd is vermeld. Het moet zijn: 42ste jaargang. Voor archiefhouders belangrijk het getal even te herzien.'
Autopsie:
TUKOS: 5 sep. 1970-22 dec. 1972 (36, nr. 36-38, nr. 52)
ontbreekt: 26 sep. 1970-18 okt. 1970 (36, nr. 39-36, nr. 42)
31 okt. 1970 (36, nr. 44)
6 feb. 1971 (37, nr. 6)
20 mrt. 1971-2 okt. 1971 (37, nr. 12-37, nr. 40)
18 dec. 1971-25 dec. 1971 (37, nr. 51-37, nr. 52)
1972: 38, nr. 1-4, 6, 9-14, 22- 24, 26, 27, 29-36, 38, 40, 43, 45-46, 49-52
27 jan. 1979 (45, nr. 4)
KB: 5 okt. 1974-dec. 1982 (39, nr. 40-48, nr. 52)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-