BNPP

Het Gildeblad

Ondertitel:
orgaan van het jonge vrouwengilde
1 okt. 1920 (12, nr. 1): veertiendaagsche mededeelingen van het jonge vrouwengilde
15 apr. 1922 (13, nr. 8): mededeelingen van het jonge vrouwengilde
feb. 1934* (25, nr. 5*): maandelijksche mededeelingen van het Jonge Vrouwen Gilde
Categorie:
II/vrouwenblad
Verschenen:
nov. 1909-feb. 1934* (1, nr. 1-25, nr. 5*)
Eigenaar:
Jonge Vrouwen Gilde
Uitgever:
Jonge Vrouwen Gilde, Amersfoort
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amersfoort
Frequentie:
4 x p/j
1912 (4): 6 x p/j
1919/ 1920 (11): 4 x p/j
1 okt. 1920 (12, nr. 1): 2 x p/m
15 apr. 1922 (13, nr. 8): 1 x p/m
1923 (14): 6 x p/j
Omvang:
I
1911 (2): II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
Ä1,00 p/j, losse nummers 0,25
1916 (8): 1,50 p/j, losse nummers 0,25
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
F.M.W. Baronesse Van den Borch van Verwolde: nov. 1909 (1, nr. 1)
L.C.A. van Eeghen: jan. 1910 (1, nr. 2)
C.J. de Beaufort-Boissevain: feb. 1911*-feb. 1917 (2, nr. 2*-8, nr. 4)
I. Creutz-van Pabst van Bingerden: jan. 1912*-nov. 1919 (3, nr. 2*-11, nr. 1)
C.H.C. Gunning: jan. 1912*-okt. 1915 (3, nr. 2*-7, nr. 1)
A.M. Martens van Sevenhoven: apr. 1917-nov. 1919 (8, nr. 4-11, nr. 1)
M.E. Labouchère: apr. 1917-dec. 1918 (8, nr. 4-10, nr. 2)
A. van der Poorten Schwartz: 1 okt. 1920-15 juni 1921 (12, nr. 1-12, nr. 18)
J. Blooker: 1 okt. 1920-1 mrt. 1922 (12, nr. 1-13, nr. 7)
E. Dorhout Mees: 15 apr. 1922-1 nov. 1923 (13, nr. 8-14, nr. 6*)
J.J. Baronesse van Dedem: feb. 1934* (25, nr. 5*)
Th.I. Kohlbrugge: dec. 1929* (21, nr. 3*)
I.Th. van Lennep: nov. 1930*-okt. 1931* (22, nr. 2*-23, nr. 1*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
het is niet bekend of het blad verder is verschenen
het is overigens ook de vraag of het protestants genoemd kan worden
de in IIAV gemelde nummers van 1967 en volgende jaren zijn waarschijnlijk van een ander blad
Autopsie:
HDC: feb. 1914-1 nov. 1923 (5, nr. 3-14, nr. 6)
feb. 1934 (25, nr. 5)
UvA: nov. 1909-jan. 1910 (1, nr. 1-1, nr. 2)
jan. 1911- feb. 1918 (2, nr. 2-9, nr. 3)
dec. 1929 (21, nr. 3)
nov. 1930 (22, nr. 2)
okt. 1931 (33, nr. 1)
ontbreekt: 3, nr. 3
8, nr. 1, 4
9, nr. 2
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-