BNPP

Graafschap-Bentheimsche en Ostfriesche Grensbode

Ondertitel:
Met nieuwtijdingen en advertentiën, benevens Getuigenissen voor Gereformeerde Beginselen en Gereformeerde Practijk
15 juli 1895 (13, nr. 301): Met nieuwtijdingen en advertentiën, benevens Getuigenissen voor Gereformeerde Beginselen en Gereformeerde Practijk (Ten voordeele der Theologische School te Emden.)
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1 jan. 1883-30 dec. 1911 (1, nr. 1-29, nr. 791)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Snelpersdrukkerij H. Kip te Nieu wenhuis
4 juli 1909 (27, nr. 661)°: Stoomdr. van J.H. Kok, Kampen
Drukker:
Snelpersdrukkerij H. Kip te Nieuwenhuis
4 juli 1909 (27, nr. 661)°: Stoomdr. van J.H. Kok, Kampen
Plaats van Uitgave:
Nieuwenhuis
4 juli 1909 (27, nr. 661)°: Kampen
Frequentie:
1 x p/2w
4 juli 1909 (27, nr. 661): 1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B (vermoedelijk, niet zeker gezien de raadpleging op microfiche)
Oplage:
-
Prijzen:
4 mark p/j, buiten het duitsche rijk 3,24 p/j
16 jan. 1883 (1, nr. 2): 3 mark p/j, buiten het duitsche rijk 2,60 p/j
4 juli 1909 (27, 661): 4 Mk p/j, buiten het duitsche rijk 3,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
H. Beuker: 1 jan. 1883-15 dec. 1884 (1, nr. 1-2, nr. 48)
L. Stroeven: 1 jan. 1883-15 mrt. 1889 (1, nr. 1-7, nr. 150)
H. Potgeter: 1 jan. 1885-15 mrt. 1889 (3, nr. 49- 7, nr. 150)
G. Noordhof: 1 apr. 1889-15 juni 1891 (7, nr. 151-9, nr. 204)
J.H. Schultz: 1 apr. 1889-1 juli 1892 (7, nr. 151-10, nr. 228)
F.C. van Dorp: 1 juli 1891-1 mei 1897 (9, nr. 205-15, nr. 344)
E. Kolthoff: 15 mei 1897-30 dec. 1911 (15, nr. 345-29, nr. 791)
Medewerkers:
J. Schoemaker: 1 jan. 1883-1 nov. 1885 (1, nr. 1-3, nr. 69) en 1 apr. 1889-9 juli 1899 (7, nr. 151-17, nr. 401)
Joh. Jäger: 1 jan. 1883-9 juli 1899 (1, nr. 1-17, nr. 401) en 5 mei 1907-30 dec. 1911 (25, nr. 604-29, nr. 791)
M. Knol: 1 jan. 1883-16 feb. 1884 (1, nr. 1-2, nr. 28)
T. Pilon: 1 jan. 1883-22 feb. 1890 (1, nr. 1-8, nr. 172)
J. Kok: 1 jan. 1883-22 feb. 1890 (1, nr. 1-8, nr. 172)
W. Kapteijn: 1 jan. 1883-1 juni 1884 (1, nr. 1-2, nr. 35)
H. Potgeter: 15 dec. 1883-15 dec. 1884 (1, nr. 24-2, nr. 48) en 1 apr. 1889-1 sep. 1895 (7, nr. 151-13, nr. 304)
H. Beuker: 1 jan. 1885-1 juni 1896 (3, nr. 49-14, nr. 322)
J.P. Visscher: 15 nov. 1885-15 nov. 1888 (3, nr. 70-6, nr. 142)
J.H. Schultz: 15 nov. 1885-15 mrt. 1889 (3, nr. 70-7, nr. 150) en 15 okt. 1892-15 mrt. 1896 (10, nr. 235-14, nr. 317)
J. Sluijs: 15 sep. 1886-15 mrt. 1889 (4, nr. 90-7, nr. 150)
Voogel: 1 apr. 1889-1 sep. 1895 (7, nr. 151-13, nr. 304)
L. Stroeven: 1 apr. 1889-30 dec. 1911 (7, nr. 151-29, nr. 791)
F.C. van Dorp: 15 dec. 1890-15 juni 1891 (8, nr. 192-9, nr. 204)
E. Kolthoff: 15 sep. 1892-1 mei 1897 (10, nr. 233-15, nr. 344)
W. Bronger: 15 sep. 1892-6 nov. 1904 (10, nr. 233-22, nr. 540)
H. Graefe: 15 mei 1897-9 juli 1899 (15, nr. 345-17, nr. 401)
F. Debmel: 15 mei 1897-22 dec. 1901 (15, nr. 345-19, nr. 465)
H. Volten: 15 mei 1897-22 jan. 1899 (15, nr. 345-17, nr. 389)
P.D. de Groot: 23 juli 1899-11 feb. 1906 (17, nr. 402- 24, nr. 572)
L. Duin: 23 juli 1899-29 jan. 1910 (17, nr. 402-28, nr. 691)
G. Husmann: 20 nov. 1904-30 dec. 1911 (22, nr. 541-29, nr. 791)
G.W. Akkerhuis: 5 feb. 1910-30 dec. 1911 (28, nr. 692-29, nr. 791)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Der Grenzbote, Organ für die altreformierten Gemeinden in der Grafschaft Bentheimm und Ostfriesland (Der Gewinn ist für die Theol. Schule in Emden)
blijkens de tekst van het eerste nummer zal het blad ` Nieuws op godsdienstig, kerkelijk en maatschappelijk gebied' bevatten
° Op 24 juli 1909 (27, nr. 664) werd Stoomdr. J.H. Kok voor het eerst vermeld, maar reeds op 4 juli 1909 (27, nr. 661) zijn er meerdere veranderingen doorgevoerd en werd er voor het eerst een advertentie van J.H. Kok te Kampen in het blad opgenomen
Autopsie:
TUKOS: 1 jan. 1883-30 dec. 1911 (1, nr. 1-29, nr. 791) alleen op microfiche
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-