BNPP

Haagsch Kerkblad vanaf 11 apr. 1975* (44, nr. 21*): Haags Kerkblad

Ondertitel:
Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerken van 's-Gravenhage-Scheveningen
2 juni 1950* (20, nr. 1*): Orgaan der Christelijke Gereformeerde Kerken van 's-Gravenhage, ten dienste van de Classis
11 jan 1952* (21, nr. 17*): Orgaan ten dienste van de Christelijke Gereformeerde Kerken der Classis 's-Gravenhage
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
(vermoedelijk) juni 1945-19 dec. 1997 (15, nr. 1-67, nr. 12)
Eigenaar:
2 juni 1950* (20, nr. 1*): Classis 's-Gravenhage van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Uitgever:
2 juni 1950* (20, nr. 1*): Classis 's-Gravenhage van de Christelijke Gereformeerde Kerken,'s-Gravenhage
Drukker:
1 juli 1949 19, nr. 3): Drukkerij `Holland', Alphen aan de Rijn
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1x p/2w
Omvang:
I
6 juni 1947* (17, nr. 1*): II
14 juni 1974* (44, nr. 1*): I
Formaat:
6 juni 1947* (17, nr. 1*): C
2 juni 1950* (20, nr. 1*): D
Oplage:
-
Prijzen:
6 juni 1947 (17, nr. 1): f 3,50 p/j fpp
2 juni 1950* (20, nr. 1*): f 3,50 p/j en incassokosten
13 jan. 1961* (30, nr. 17*): f 4,00 p/j en incassokosten
3 juni 1961 (31, nr. 1): f 4,50 p/j en incassokosten
28 mei 1965 (34, nr. 25): f 5,80 p/j en incassokosten
14 okt. 1966 (36, nr. 9): 5,80 p/j
14 juni 1974* (44, nr. 1*): f12,00 p/j
12 mei 1978 (47, nr. 24: 19,00 p/j
5 juni 1981 (51, nr. 1): f 27,00 p/j
18 mei 1984 (53, nr. 24): f34,00 p/j
15 aug. 1986 (56, nr. 3): 36,00 p/j
26 mei 1989 (58, nr. 22): 40,00 p/j
10 apr. 1992 (61, nr. 20): 43,00 p/j
Foto's:
7 mei 1948* (17, nr. 25*): ja
14 juni 1974* (44, nr. 1*): -
Tekeningen:
30 juni 1950 (20, nr. 3): incidenteel
14 juni 1974* (44, nr. 1*): -
Redactie:
M.W. Nieuwenhuijze: 6 juni 1947*-18 apr. 1954 (17, nr. 1*-23, nr. 23)
J.P. Geels: juni 1947*-19 mei 1950* (17, nr. 1*-19, nr. 25*)
L.S. den Boer: 6 juni 1947*- 28 mei 1954* (17, nr. 1*-23, nr. 26*)
H. Toorman (eindredacteur): 13 jan. 1961*-19 apr. 1963 (30, nr. 17*-32, nr. 22)
de Haagse predikanten: 13 jan. 1961*-5 mei 1993 (30, nr. 17*-62, nr. 18 )
C. den Hertog (eindredacteur): 3 mei 1963-27 nov. 1964 (32, nr. 23-34, nr. 12)
A.W. Drechsler (eindredacteur): 11 dec. 1964-30 sep. 1966 (34, nr. 13- 36, nr. 8)
A.W. Drechsler (secretaris): 14 okt. 1966* (36, nr. 9*)
D. Koole (eindredacteur): 14 juni 1974*-19 dec. 1997 (44, nr. 1*-67, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
11 juli 1980 (50, nr. 3): Haags Kerkblad 50 jaar
Bibliografische gegevens:
vv Kerkblad voor de Christelijke Geref. Gemeenten der Classis 's-Gravenhage
deze voorganger is vermoedelijk slechts tot nov. 1941 verschenen
het geraadpleegde nummer van 3 juli 1941 was 14, nr. 9, eind november 1941 was de 14e jaargang tot nr. 20 gevorderd en dus bijna voltooid
of men in 1945 het vooroorlogse blad nu voortzette dan wel startte met Haagsch Kerkblad indien de jaargangtelling in midden 1945 voortgezet werd met jaargang 15 sluit dit naadloos aan op de eerste beschreven nummers van Haagsch Kerkblad
9 jan. 1998 sgm Woord en leven en va Kerkblad voor het Westen
18, nr. 7 en 19, nr. 11 komen tweemaal voor
61, nr. 1 en 67, nr. 1 bestaan niet
Autopsie:
DCGK: 6 juni 1947-19 mei 1950 (17, nr. 1-19, nr. 25)
2 juni 1950-18 mei 1951 (20, nr. 1-20, nr. 26)
11 jan. 1952-8 feb. 1952 (21, nr. 17-21, nr. 19)
7 mrt. 1952- 13 feb. 1953 (21, nr. 21-22, nr. 19)
13 mrt. 1953-28 mei 1954 (22, nr. 21-23, nr. 26)
13 jan. 1961-1 nov. 1963 (30, nr. 17-33, nr. 10)
29 nov. 1963-24 juni 1966 (33, nr. 12-36, nr. 2)
14 okt. 1966 (36, nr. 9), 11 apr. 1975 (44, nr. 21), 6 juni 1975-23 apr. 1976 (45, nr. 1-45, nr. 22), 31 dec. 1976 (46, nr. 15), 22 apr. 1977 (46, nr. 23), 13 juni 1980-19 dec. 1997 (50, nr. 1-67, nr. 12)
ontbreekt: 58, nr. 18
59, nr. 17
67, nr. 11
HDC: 3 juni 1983- 21 dec. 1984 (53, nr. 1-54, nr. 14) waaraan ontbreekt: 6 apr. 1984 (53, nr. 21)
29 juni 1984 (54, nr. 3)
3/10 aug. 1984 (54, nr. 5)
28 sep. 1984 (54, nr. 8)
12 okt. 1984 (54, nr. 9)
23 nov. 1984 (54, nr. 12)
7 dec. 1984 (54, nr. 13)
aanwezig de losse nummers: 2 mei 1980 (49, nr. 22)
30 mei 1980 (49, nr. 24)
11 juli 1980 (50, nr. 3)
7 juni 1985 (55, nr. 1), 6 sep. 1985 (55, nr. 6), 24 jan. 1986 (55, nr. 15), 7 feb. 1986-21 feb. 1986 (55, nr. 16-55, nr. 17), 22 juni 1986 (56, nr. 2), 29 aug. 1986-12 sep. 1986 (56, nr. 4-56, nr. 5), 5 dec. 1986 (56, nr. 11), 5 juni 1987 (57, nr. 1), 9 sep. 1988 (58, nr. 5), 7 okt. 1988-21 okt. 1988 (58, nr. 7-58, nr. 8), 2 dec. 1988-6 jan. 1989 (58, nr. 12-58, nr. 13), 3 feb. 1989- 17 feb. 1989 (58, nr. 15-58, nr. 16), 17 mrt. 1989 (58, nr. 18), 17 nov. 1989 (59, nr. 11), 23 nov. 1990 (60, nr. 11), 8 feb. 1991-22 mrt. 1991 (60, nr. 16-60, nr. 19), 17 mei 1991 (60, nr. 22), 16 aug. 1991 (61, nr. 4), 6 dec. 1991 (61, nr. 12), 17 jan. 1992 (61, nr. 14), 13 mrt. 1992-22 mei 1992 (61, nr. 18-61, nr. 22), 5 juni 1992-18 dec. 1992 (62, nr. 1-62, nr. 13), 5 mrt. 1993 (62, nr. 18)
andere nummers zijn niet gevonden
KB: 14 juni 1974-23 mei 1975 (44, nrs. 1-24)
5 juni 1981-30 mei 1986 (51, nr. 1-56, nr. 24)
11 jan. 1991-17 juli 1992 (60, nr. 14-62, nr. 3)
jaargang 44, nr. 1-5 is in kopie geraadpleegd
2 mei 1986 (55, nr. 22) wordt abusievelijk aangegeven als 56, nr. 1
66, nr. 1 wordt overgeslagen
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
CGK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-