BNPP

Hervormd Evangelisatie Blad

Ondertitel:
orgaan van den Ned. Herv. Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag in Nederland
jan/feb. 1949* (12, nr. 1*): orgaan voor Inwendige Zending
mei 1967 (29, nr. 2): orgaan voor de leden van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1935?-nov. 1968 (1, nr. 1?-30, nr. 4)
Eigenaar:
Nederlands Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag in Nederland
mei 1967 (29, nr. 2): Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag
Uitgever:
Nederlands Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag in Nederland
mei 1967 (29, nr. 2): Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag
Drukker:
J. Bout, Huizen
Plaats van Uitgave:
Bennekom
Frequentie:
6 x p/j
jan. 1950 (13, nr. 1): 1 x p/m
apr. 1962 (24, nr. 1): 4 x p/j
Omvang:
I
okt. 1960 (23, nr. 1): II
feb. 1966 (28, nr. 1): I
Formaat:
C
okt. 1960 (23, nr. 1): B
feb. 1966 (28, nr. 1): E
Oplage:
-
Prijzen:
gratis
jan/feb. 1949* (12, nr. 1*): 1,50 p/j incl. minimumcontributie
jan. 1965 (27): 3,00 p/j incl. minimumcontributie
jan. 1969 (31): 4,00 p/j incl. minimumcontributie
Foto's:
jan/feb. 1949* (12, nr. 1*): ja
Tekeningen:
jan/feb. 1949* (12, nr. 1*): ja
Redactie:
Hoofdbestuur: sep. 1936* (1, nr. 1)
B.N.B. Bouthoorn: sep. 1936* (1, nr. 1)
E.J. van Spankeren: sep. 1936* (1, nr. 1)
G.J. Brouwer: sep. 1936* (1, nr. 1)
A. van Barneveld: sep. 1936* (1, nr. 1)
G. Lans: sep. 1936* (1, nr. 1)
A. Luteijn: sep. 1936* (1, nr. 1)
P.A.A. Klüsener: sep. 1936* (1, nr. 1)
T. van Delen: sep. 1936*juli aug. 1940* (1, nr. 1-4, nr. 6*)
W.J.T. Abbema: juli aug. 1940* (4, nr. 6*)
J. Vermaas: juli aug. 1940* (4, nr. 6*)
J.D. Kleine: juli aug. 1940* (4, nr. 6*)
J.C. Terlouw: sep. 1936* (1, nr. 1)
J.C. Terlouw (eindredacteur): jan/feb. 1949-jan. 1950 (12, nr. 1-13, nr. 1)
M. Faas: jan/feb. 1949- jan. 1950 (12, nr. 1-13, nr. 1)
J. Kleinrensink: jan/feb. 1949-jan. 1950 (12, nr. 1-13, nr. 1)
H.P. Bezemer: jan/feb. 1949-jan. 1950 (12, nr. 1-13, nr. 1)
L. Gundlach: jan/feb. 1949-aug. 1967 (12, nr. 1-29, nr. 3)
C. Vermeulen: jan/ feb. 1949-jan. 1950 (12, nr. 1-13, nr. 1)
B.J. Wiegeraad (eindredacteur): feb. 1966-nov. 1968 (28, nr. 1-30, nr. 4)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
va Tijding, Hervormd Evangelisatie Blad
Autopsie:
HDC: jan/feb. 1949-nov. 1968 (12, nr. 1-30, nr. 4)
PM: sep. 1936 (1, nr. 1)
jli/aug. 1940 (4, nr. 6)
er zijn geen andere vindplaatsen bekend
Achtergrond:
GBNHK
Literatuur:
-
Vindplaats:
-