BNPP

De Hope Israëls

Ondertitel:
Berichten der Nederlandsche Vereeniging voor Israël
jan. 1888 (27, nr. 1): Eene Nederlandsche stem voor Israëls Koning, het Hoofd der Gemeente. Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Israël
jan. 1931 (70, nr. 1): Eene Nederlandsche stem voor Israëls Koning, het Hoofd der Gemeente
jan. 1933 (72, nr. 1): Maandblad der Nederlandsche Vereeniging voor Israël, gevestigd te Amsterdam, opgericht in 1861
Categorie:
III/zending
Verschenen:
1862-okt. 1941 (1, nr. 1-80, nr. 10)
Eigenaar:
Nederlandsche Vereeniging voor Israël
Uitgever:
Nederlandsche Vereeniging voor Israël
Drukker:
H. de Hoogh, Amsterdam
dec. 1865 (4, nr. 12): Snelpersdruk van H. de Hoogh, Amsterdam
juni 1869 (8, nr. 6): Nederlandsche Stoomdrukkerij H. de Hoogh en Co, Amsterdam
nov. 1874 (13, nr. 11): Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij H. de Hoogh en Co, Amsterdam
mei 1875 (14, nr. 5): Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij, Amsterdam
jan. 1888 (27, nr. 1): Neerbosch Snelpersdrukkerij der Weesinrichting
jan. 1903 (42, nr. 1): Typ. der Weesinrichting te Neerbosch
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
jan. 1903 (42, nr. 1): II
jan. 1931* (70, nr. 1*): I
Formaat:
C
jan. 1888 (27, nr. 1): E
jan. 1903 (42, nr. 1): B
jan. 1933 (72, nr. 1): C
Oplage:
1870 (9): 1800 leden die het blad gratis ontvangen
Prijzen:
gratis voor leden die 1,25 p/j contributie betalen
dec. 1924 (63, nr. 12): 1,50 p/j
Foto's:
apr. 1903 (42, nr. 4): incidenteel
Tekeningen:
ja
Redactie:
C.P. van Eeghen jr.: apr. 1903*-dec. 1930* (42, nr. 4*-69, nr. 12*)
F.W. Korff: apr. 1903*-dec. 1930* (42, nr. 4*-69, nr. 12*)
A. van Os: apr. 1903*-dec. 1930* (42, nr. 4*-69, nr. 12*)
W. ten Boom: jan. 1930-? (69, nr. 1-?)
K.H. Kammeijer: jan. 1931*-okt. 1932 (70, nr. 1*-71, nr. 10)
P.W. Cohen: nov. 1932-mrt. 1935 (71, nr. 11-74, nr. 3)
Hirsch Blum: apr. 1935-? (74, nr. 4-?)
J. Swijnenburg: apr. 1935-? (74, nr. 4-?)
namen van redactieleden worden maar sporadisch vermeld
bovenstaande is dan ook meer aan de inhoud van het blad dan aan een colofon ontleend
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
nov. 1936 (75, nr. 11): Herdenkingsnummer 1861-1936
Bibliografische gegevens:
vv De Vriend Israëls
sgm De Elimbode en va Kerk en Israël
eerst vanaf 1930 begint een jaargangtelling, overigens fictief vanaf 1862
hier is ook vóór 1930 uitgegaan van deze fictieve telling
afwijkend van de mededeling in Picarta dat de looptijd tot 1938 was zijn er nummers van 1940 en 1941 gevonden
Autopsie:
TUKOS: 1862-1874
1903-1912
1914 en 1915
1919-1924
ontbreekt: 1862, nr. 4-11
UvA: 1888-1902
1916 (ontbreekt 3)
1930, nr. 1
nov. 1936, (75, nr. 11)
nov. 1939 (78, nr. 11)
jan 1940-dec. 1940 (79, nr. 1-12)
apr. 1941-okt. 1941 (80, nr. 4-10)
RUL: jan. 1868-okt. 1880 (7, nr. 1-19, nr. 10)
jan. 1903-dec. 1915 (42, nr. 1-54, nr. 12)
jan. 1931-dec. 1938 (70, nr. 1-77, nr. 12)
ontbreekt: 10, nr. 8, 9, 10
11, nr. 2, 4-12
13, nr. 7
14, nr. 11, 12
15, nr. 3, 10
de jaargangen 1917-1918 (56-57)
1925-1930 (64-69) mogelijk aanwezig in RUG konden niet worden geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-