BNPP

Horizon

Ondertitel:
Christelijk maandblad voor opvoeding en onderwijs
juli 1979 (1, nr. 2): Christelijk gezinsblad voor Nederland
Categorie:
IV/familieblad
Verschenen:
juni 1979-mrt. 1984 (1, nr.1-5, nr.12)
Eigenaar:
B. Vingerling, Hilversum
nov. 1982 (4, nr. 1): BDU, Barneveld
Uitgever:
Tijl periodieken, Zwolle
dec 1979 (1, nr.5): B. Vingerling, Hilversum
nov. 1982(4, nr.1): BDU, Barneveld
Drukker:
Kon. Drukkerij J.J. Tijl, Zwolle
dec. 1979(1, nr.5): De IJssel, Deventer
nov. 1982 (4, nr.1): BDU, Barneveld
Plaats van Uitgave:
Hilversum, nov. 1982 (4, nr. 1): Barneveld
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
V
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
Ä50,00 p/j
losse nummers Ä5,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
redactie en medewerkers lopen in de opeenvolgende colofons door elkaar: W. Jansen: juni 1979-dec.1979(1, nr.1-1, nr.5)
G.H.Manusiwa-Berckenkamp: juni 1979- dec.1979(1, nr.1-1, nr.5)
J. Nitrauw: juni 1979-dec.1979(1, nr.1-1, nr.5)
E. Post- Netjes: juni 1979-dec.1979(1, nr.1-1, nr.5)
L.S. Stilma: juni 1979-sep.1979(1, nr.1-1, nr.3)
T.Talsma: juni 1979-febr/mrt. 1981 (1, nr.1-2, nr.9/10)
B. Vingerling: dec. 1979- feb/mrt. 1981 (1, nr.5-2, nr.9/10)
J. Versloot: dec.1979-feb/mrt. 1981 (1, nr.5-2, nr.9/10)
G.A.M.Kaper: mrt 1980-nov. 1980(1, nr.8-2, nr.6)
tussen feb/mrt. 1981 en nov. 1982 (2, nr.9/10-4, nr.1) worden geen namen van redactieleden vermeld
J. van der Hoeven: nov. 1982-mrt. 1984 (4, nr.1-5, nr.12)
T. van de Kuilen: nov. 1982-mrt. 1984 (4, nr.1-5, nr.12)
D.Rebel: nov. 1982-mrt. 1984 (4, nr.1-5, nr.12)
Medewerkers:
S. van Gemeren-Gijsbertsen: dec. 1979-nov.1982 (1, nr.5-4, nr.1)
W. Jansen: dec. 1979-nov. 1980 (1, nr.5-2, nr.6)
R. Keizer: dec. 1979-jan. 1981 (1, nr.5-2, nr.8)
G.H. Manusiwa-Berckenkamp: dec. 1979-jan. 1981 (1, nr.5-2, nr.8)
J. Nitrauw: dec. 1979-jan. 1981 (1, nr.5-2, nr.8)
E. Post- Netjes: dec. 1979-jan. 1981 (1, nr.5-2, nr.8)
M. Scholten-van Berkel: dec. 1979-jan. 1981 (1, nr.5-2, nr.8) en juni 1983-mrt. 1984 (5, nr.3-5, nr.12)
B. Stok: dec. 1979-mrt. 1984 (1, nr.5-5, nr.12)
K. Bevaart: aug/sep.1980- juni1981 (2, nr.3/4-3, nr.1)
J. Boele: aug/ sep.1980-juli/aug1981 (2, nr.3/4-3, nr.2)
J. de Jong: aug/sep.1980-juni1981 (2, nr.3/4-3, nr.1)
T. Krabbers-de Vries: aug/sep.1980- nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
M Mouw: aug/ sep.1980-nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
C.B. van Bes: aug/sep.1980-nov. 1982 (2, nr.3/ 4-4, nr.1)
L.O.Roodbergen: aug/sep.1980- nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
P.G. Rotte: aug/sep.1980-nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
M. Schiller: aug/sep.1980-nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1) en feb.1983-mrt.1983 (4, nr.4-4, nr.5)
A. van Sprang: aug/sep.1980-nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
K.J. Waleboer: aug/sep.1980- nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
A.G. Went: aug/sep.1980-nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
B. Zwart: aug/sep.1980-nov.1982 (2, nr.3/4-4, nr.1)
T. Talsma: febr/mrt1981-juni1981 (2, nr.9/10-3, nr.1)
J. Versloot: feb/mrt. 1981- juni1981 (2, nr.9/10-3, nr.1)
P. Boomsma: nov1982-feb.1983 ( 4, nr.1-4, nr.4)
G. de Graaff: nov.1982-april1983 (4, nr.1-5, nr.1)
B. van Ravenhorst: nov.1982-mrt.1984 (4, nr.1-5, nr.12)
A. Scheps: nov.1982-mrt.1984 (4, nr.1-5, nr.12)
A. Schouten: nov.1982- sep.1983 (4, nr.1-5, nr.6)
M. Wildeman: nov.1982-mrt.1984 (4, nr.1-5, nr.12)
J. Zandbergen: nov.1982-mrt.1984 (4, nr.1-5, nr.12)
J. R. Hofman: dec.1982-mrt.1984 (4, nr.2-5, nr.12)
M. Kanevskaya: dec.1982- juli1983 (4, nr.2-5, nr.5)
A.P. v.d. Linden: dec.1982-juli1983 (4, nr.2-5, nr.5)
W.J. Bouw: jan.1983-feb.1983 (4, nr.3-4, nr.4)
J. Troost: jan.1983-feb.1983 (4, nr.3-4, nr.4)
C.A.E. de Groot: feb.1983-mrt.1983 (4, nr.4-4, nr.5)
V. Rosier: feb.1983-mrt.1983 (4, nr.4-4, nr.5)
E. van der Poll: feb.1983- juni1983 (4, nr.4-5, nr.3)
A. Schouten: mrt.1983-juni1983 (4, nr.5-5, nr.3)
G. Chapman: april1983-juni1983 (5, nr.1-5, nr.3)
S. van der Land: mei1983-juni1983 (5, nr.2-5, nr.3)
B. Compaijen: mei 1983-mrt.1984 (5, nr.2-5, nr.12)
P. Bos: mei1983-mrt.1984 (5, nr.2-5, nr.12)
P.G. Rotte: mei1983-juli1983 (5, nr.2-5, nr.4)
V. van Heusden: juni1983- juli1983 (5, nr.3-5, nr.4)
S. Smid: juni1983- juli1984 (5, nr.3-5, nr.4)
J.M. Stikvoort: juli1983-aug.1983 (5, nr.4-5, nr.5)
B. van der Sparre: juli1983-aug.1983 (5, nr.4-5, nr.5)
G. Logie: juli1983-aug.1983 (5, nr.4-5, nr.5)
J. Markus: juli1983-aug.1983 (5, nr.4- 5, nr.5)
K. Erikson: juli1983-aug.1983 (5, nr.4-5, nr5)
P. Dral: aug.1983-okt.1983 (5, nr.5-5, nr.7)
W. Alings: sep.1983-dec.1983 (5, nr.6-5, nr.8)
J. Norg: sep.1983-okt.1983 (5, nr.6-5, nr.7)
Gerard Brons: okt.1983- nov.1983 (5, nr.7-5, nr.8)
Anton Hlinka: nov.1983-dec.1983 (5, nr.8-5, nr.9)
A. van der Kamp: nov.1983-mrt.1984 (5, nr.8-5, nr.12)
J.C. Bette: dec.1983-jan.1984 (5, nr.9-5, nr.10)
S. Skalova: dec.1983-jan.1984 (5, nr.9-5, nr.10)
E.W. v.d. Poll: dec.1983- jan.1984 (5, nr.9-5, nr.10)
J. van de Hoeven: jan1984-mrt.1984 (5, nr.10-5, nr.12)
T. v.d. Kuilen: jan.1984-mrt.1984 (5, nr.10-5, nr.12)
D. Rebel: jan.1984-mrt.1984 (5, nr.10-5, nr.12)
F. Bruijns: feb.1984-mrt.1984 (5, nr.11-5, nr.12)
F. Lekkerkerker: feb.1984- mrt.1984 (5, nr.11-5, nr.12)
W. Schut: feb.1984-mrt.1984 (5, nr.11-5, nr.12)
J. Eden: feb.1984-mrt.1984 (5, nr.11-5, nr.12)
Jan P. Laphar: mrt1984- mrt1984 (5, nr.12-5, nr.12)
vanaf de overgang naar BDU staan medewerkers per nummer vermeld
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
KUN: juni 1979-mrt. 1984 (1, nr.1- 5, nr.12)
ontbreekt: 1, nr. 4
2, nr. 1, 2
3, nr. 3-12
4, nr. 6-12
HDC: sep. 1979-dec. 1979 (1, nr. 3-1, nr. 5)
nov. 1982 (4, nr. 1)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-