BNPP

Kerkbode van de Gereformeerde Kerken in de classis Leiden

Ondertitel:
-
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
2 jan. 1981-30 dec. 1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
Eigenaar:
-
Uitgever:
Karstens Drukkers BV, Leiden
Drukker:
Karstens Drukkers BV, Leiden
Plaats van Uitgave:
Leiden
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
V
Formaat:
D
Oplage:
-
Prijzen:
46,50 p/j
8 jan 1982 (61, nr. 1): 52,20 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
J.M. Vlijm (eindredacteur): 2 jan. 1981-30 dec. 1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
G.L. Heij: 2 jan. 1981-30 dec. 1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
G.C. van der Kamp: 2 jan 1981-30 dec.1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
T. Lodewijk: 2 jan 1981-30 dec.1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
K. Vegter: 2 jan 1981-30 dec.1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
B. van Oeveren: 2 jan 1981-30 dec.1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Leids(ch)e kerkbode, officieel orgaan van de Gereformeerde kerken in de classis Leiden
va Kerkbode, verschijnt wekelijks en is een in formatieblad van de gezamenlijke kerken van Hazerswoude, Katwijk a/d Rijn, Katwijk aan Zee, Koudekerke a/d Rijn, Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Wassenaar en Wassenaar- Zuid
Autopsie:
KB: 2 jan 1981-30 dec. 1982 (60, nr. 1-61, nr. 52)
Achtergrond:
GKN
Literatuur:
-
Vindplaats:
-