BNPP

`t Kind

Ondertitel:
Orgaan van `Onze tuin', Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen
jan. 1910 (4, nr. 1: Orgaan van `Onze tuin', Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, gevestigd te Haarlem, aangesloten b/d Centraal-Bond van Christel. Philanthropische inrichtingen
jan. 1932 (22, nr. 1): Orgaan van `Onze tuin', Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, gevestigd te Arnhem, aangesloten b/d Centraal-Bond van Christel. Philanthropische inrichtingen
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
januari 1907- 1938 (1-32)
Eigenaar:
Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, Haarlem
jan. 1932 (22, nr. 1): Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, gevestigd te Arnhem
Uitgever:
Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, Haarlem
okt. 1913 (7, nr. 10): Vereeniging tot bescherming van onwettige en verwaarloosde kinderen, redactie `Onze Tuin, Dordrecht
Drukker:
Stoomdruk J.W. de Waard, Haarlem
jan. 1910 (4, nr. 1): -
mrt. 1914 (8, nr. 3): Electr. Snelpersdrukkerij N.H. Dekkers, Dordrecht
Plaats van Uitgave:
Haarlem
jan. 1932 (22, nr. 1): Arnhem
Frequentie:
12 x p/j
1919 (13): 6 tot 10 maal p/j
nov. 1929 (20, nr. 6): 6 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
C
Oplage:
-
Prijzen:
1,00 p/j
mrt. 1914 (8, nr. 3): 1,05 p/j
feb. 1926 (18, nr. 1) 1,15 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
K. Taekema: jan.1907-11 sep. 1913 (1, nr. 1-7, nr. 9)
vanaf okt. 1913 (7, nr. 10) worden geen namen van redactieleden meer genoemd
S.A. van Steyn: feb. 1938 (28, nr.1)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
jan. 1916 (10, nr.1): Propagandanummer
Bibliografische gegevens:
jaargang 18 beslaat de jaren 1926 en 1927
Autopsie:
HDC: 1913-1920 (7- 14)
ontbreekt .8, nr.12
1922-1928 (16-22 )
ontbreekt 20, nr. 5
1932-1933 (26-27)
ontbreekt 26, nr. 2
27, nr. 1, 3
jan. 1934 (28, nr. 1)
UvA: jan. 1907-dec. 1912 (1, nr. 1-6, nr. 12)
dec. 1914 (8, nr. 12)
PM: jan. 1907-sep. 1907 (1, nr. 1- 1, nr. 9)
ontbreekt: 1, nr. 4-8
feb. 1921 (18, nr. 1)
feb. 1926 (18, nr. 1)
feb. 1928 (19, nr. 1)
feb. 1930 (21, nr. 1)
apr. 1931 (22, nr. 2)
mrt. 1933 (23, nr. 2)
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-