BNPP

Klankkleur

Ondertitel:
Infobulletin van de Gereformeerde Omroep Vereniging
sep. 1996 (27, nr. 2): Infobulletin van de Gereformeerde Omroep Vereniging `op één lijn'
Categorie:
II/media
Verschenen:
jan. 1992-mrt. 2000 (23, nr. 1-31, nr. 1)
Eigenaar:
Gereformeerde Omroep Vereniging
Uitgever:
-
Drukker:
jan. 1992 (23, nr. 1): Nedag Grafisch bedrijf BV. Barneveld
sep 1994 (25, nr. 2): LARCOM grafische Produkten, Ommen
Plaats van Uitgave:
Barneveld
Frequentie:
3/4 x p/j
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
jan. 1992 (23, nr. 1): leden 40,00 p/j, inclusief `Klankkleur'. Donateurs min. 15,00 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
K. Deddens: jan. 1992-feb. 1995 (23, nr. 1-26, nr. 1)
K.H. Odink (hoofdredacteur): sep. 1995-mrt. 1996 (26, nr. 2-27, nr. 1)
H.F. van Hartingsveldt (eindredacteur): sep. 1995-mrt. 1996 (26, nr. 2-27, nr. 1)
Coach Consult Dalfsen (eindredactie): sep. 1996-mrt. 2000 (27, nr. 2-31, nr. 1)*
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv Klare klanken
va Emission nieuwsbulletin
Autopsie:
KB: jan. 1992-mrt. 2000 (23, nr. 1-31, nr. 1)
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-