BNPP

Leiding

Ondertitel:
Mededelingenblad van den Ned. Chr. Werkmeestersbond (N.C.W.B.). Organisatie voor leidinggevend, toezichthoudend en controlerend personeel
15 jan. 1949 (zj, nr. 1): Orgaan van de Nederlandsche Christelijke Werkmeestersbond (N.C.W.B.). Organisatie voor leidinggevend, toezichthoudend en controlerend personeel
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
20 apr. 1946- dec. 1948 (nr. 1-nr. 30) en 15 jan. 1949-okt. 1952 (nr. 1-nr. 44)
Eigenaar:
Nederlandsche Christelijke Werkmeestersbond (N.C.W.B.)
Uitgever:
Nederlandsche Christelijke Werkmeestersbond (N.C.W.B.), Utrecht
Drukker:
Drukkerij Libertas, Utrecht
15 jan. 1949 (nr. 1): Drukkerij Edecea, Hoorn
Plaats van Uitgave:
Utrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
ja
Tekeningen:
-
Redactie:
G.J. van Riet: 20 apr. 1946-jan. 1952 (nr. 1-nr. 36)
hierna worden geen namen van redactieleden meer vermeld
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vv De Christelijke werkmeester
va Beginsel en bedrijf
Autopsie:
IISG: 20 apr. 1946-dec. 1948 (nr. 1- nr. 30)
15 jan. 1949-okt. 1952 (nr. 1-nr. 44)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-