BNPP

De lusthof Sions

Ondertitel:
tot vertroosting, verkwikking en opwekking van al des heeren arm en ellendig volk
tot ontdekking en bekeering van hen, die den breeden weg bewandelen
en tot eer en verheerlijking van den nooit-volprezen eeuwigen, eenigen en drieenigen Verbondsgod
Categorie:
III/meditatie
Verschenen:
1857/58-1862 (1-5)
1864 (1NS)
Eigenaar:
P. Los, Dordrecht
Uitgever:
P. Los, Dordrecht
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Dordrecht
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
P. Los, Dordrecht: 1857/58-1864 (1-1NS)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
niet verder verschenen
in 1864 begint een nieuwe serie
Autopsie:
VUA: 1859 (2)
1861 (4)
1862 (5)
1864 (1NS)
TUKOS: 1858-1860
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-