BNPP

M3

Ondertitel:
map met materiaal, metodiek en mededelingen voor groepswerk met jongeren/ Hervormde Jeugdraad, Doopsgezinde Jeugdcentrale, Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale
jan/feb. 1988 (36, nr. 1): map met materiaal, methodieken en media-informatie voor groepswerk met jongeren
sep/okt. 1994 (42, nr. 6): blad met materiaal, methodiek en media-informatie bestemd voor werken met jongeren in de leeftijd van 15+ op het terrein van levensbeschouwing, geloven en Kerk
mrt. 1997 (45, nr. 2): werkblad met informatief materiaal, methodieken en muziek bestemd voor mensen die willen werken met jongeren in de leeftijd van 15+ in catechese of gespreksgroepen
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
sep. 1963-dec. 1997 (12, zn-45, nr. 8)
Eigenaar:
Hervormde Jeugdraad, Driebergen
Doopsgezinde Jeugdcentrale, Amsterdam
Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, Utrecht
zd 1979 (26, nr. 9): Hervormde Jeugdraad, Driebergen
Doopsgezinde Jeugdcentrale, Amsterdam
zd 1981 (29, nr. 1): Hervormde Jeugdraad, Driebergen
jan/feb. 1988 (36, nr. 1): Landelijke Hervormde Jeugdraad, Driebergen, in samenwerking met L.C.G.J. en D.J.C.
jan/feb. 1996 (44, nr. 1): Landelijke Hervormde Jeugdraad, Driebergen, in samenwerking met L.C.G.J., L.J.R, C.v.G.O. en D.J.C.
jan/feb. 1997 (45, nr. 1): Samen op Weg Jeugdwerk i.s.m. D.J.C.
Uitgever:
Hervormde Jeugdraad, Driebergen
Doopsgezinde Jeugdcentrale, Amsterdam
Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, Utrecht
zd 1979 (26, nr. 9): Hervormde Jeugdraad, Driebergen
Doopsgezinde Jeugdcentrale, Amsterdam
zd 1981 (29, nr. 1): Hervormde Jeugdraad, Driebergen
jan/feb. 1988 (36, nr. 1): Landelijke Hervormde Jeugdraad, Driebergen, in samenwerking met L.C.G.J. en D.J.C.
jan/feb. 1996 (44, nr. 1): Landelijke Hervormde Jeugdraad, Driebergen, in samenwerking met L.C.G.J., L.J.R, C.v.G.O. en D.J.C.
jan/feb. 1997 (45, nr. 1): Samen op Weg Jeugdwerk i.s.m. D.J.C.
Drukker:
Drukkerij Hoeijenbos, Utrecht
Plaats van Uitgave:
Driebergen/Amsterdam/ Utrecht
zd 1979 (26, nr. 9): Driebergen/ Amsterdam
zd 1981 (29, nr. 1): Driebergen
Frequentie:
opzet (1972) 10x p/j
1976*(25, nr. 1*): 9x p/j
1983 (31, nr. 1): 8x p/j
Omvang:
IV
jan/feb. 1988 (36, nr. 1): V
jan/feb. 1990 (38, nr. 1): III
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
sep. 1972: 25,00 p/j, losse nummers 4,00
zd 1976* (25, nr. 1*): 30,00 p/ j,België BF 442 p/j, kollektieve abonnementen 25,00 p/j, studenten 20,00 p/j, losse nummers 5,00
1985: 37,50 p/j, losse nummers 5,00
zd 1979 (26, nr. 9): 31,50 p/j,België BF 460 p/j, kollektieve abonnementen 25,00 p/j, studenten 20,00 p/j, losse nummers 5,00
zd 1982 (30, nr. 1): 35,00 p/j, losse nummers 5,00
jan/feb. 1989 (37, nr. 1): 37,50 p/j, losse nummers 5,00
dec. 1995/ 97 (43, nr. 8): 45,00, losse nummers 6,00
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
F. Bakker: zd 1976*-zd 1977 (25, nr. 1*-25, nr. 4)
P.P. de Bruin: mrt. 1964*zd 1977 (12, nr. 7*-25, nr. 5)
H.E. Eijkman: mrt. 1964*-nov. 1969 (12, nr. 7*-18, nr. 3)
M.G.J. Koeleman: juli/aug. 1972-jan. 1973 (20, nr. 10-21, nr. 5)
J. Oosterveld: mrt. 1964*-feb. 1969 (12, nr. 7*-17, nr. 6)
C. Couprie-Weenink: mrt. 1964*-zd 1978 (12, nr. 7*-26, nr. 5)
W. Dorrepaal: sep. 1972* (21, nr. 1*)
J.A. Foekema: nov. 1969-okt. 1984 (18, nr. 3-32, nr. 7)
H.H.G. Hulst: sep. 1972* (21, nr. 1*)
P.F. Keus: nov. 1969- mei/juni 1987 (18, nr. 3-35, nr. 3)
Th.M. Loran: aug. 1966-sep. 1980 (14, nr. 11-28, nr. 1l)
L.C. Smit: juli/aug. 1972-okt. 1976 (20, nr. 10-25, nr. 2) en zd 1979-zd 1983 (27, nr. 3-31, nr. 5)
M.F. Wethmar: feb. 1969-zd 1983 (17, nr. 6-31, nr. 5)
R.E.J. Stellwag: zd 1976*-zd 1977 (25, nr. 1*-25, nr. 10)
H.P. Römer (eindredacteur): mrt. 1964*-zd 1982 (12, nr. 7*-30, nr. 8)
M.J.P. Hamel: aug. 1966-juli 1969 (14, nr.11-17, nr.10)
W. Veen: aug. 1966-sep. 1970 (14, nr.11-19, nr.1)
G. Leguyt: aug. 1966-juli 1969 (14, nr.11-17, nr.10)
M. Keyser: mrt. 1966-sep. 1966 (14, nr.7-15, nr.1)
P.W. Bückmann: feb. 1969*-nov. 1969 (17, nr.6*-18, nr.3)
H.L.F. 's-Gravesande: feb. 1969*-apr. 1969 (17, nr.6*-17, nr.8)
P.H. Winkelaar: mrt. 1969- nov. 1969 (17, nr.7-18, nr.3)
J.M. Zwart: apr. 1969-juli/aug. 1972 (17, nr. 8-20, nr.10)
D.M. Blokker: juli 1969-sep. 1970 (17, nr.10- 19, nr.1)
C. Tuk-van Driel: nov. 1969-feb. 1971 (18, nr.3-19, nr.6)
N.W.M. Jongen: nov. 1969-feb. 1971 (18, nr.3-19, nr. 6)
W. Dorrepaal: sep. 1970-jan. 1973 (19, nr.1- 21, nr. 5)
A.L.C. Stellwag: sep. 1970-sep. 1978 (19, nr.1-26, nr.1)
L. Koevoets: sep. 1971-sep. 1972 (20, nr.1-21, nr.1)
Th.H.G. Hulst: juli/aug. 1972-sep. 1973 (20, nr.10-22, nr.1)
A.W. Vlieger: sep. 1973-sep. 1976 (22, nr.1-25, nr.1)
J. van Ewijk: mei 1975-okt. 1976 (23, nr.8-25, nr.2)
H.J. Oudenbroek: okt. 1964*-feb. 1969 (13, nr. 2-17, nr. 6)
A. Beelen-Dekker: zd 1977-zd 1978 (25, nr. 6-26, nr. 8)
R.E. da Costa: zd 1980-zd 1983 (28, nr. 2-31, nr. 5)
W. Lemmens: zd 1982-zd 1983 (30, nr. 5-31, nr. 5)
M. Meeuwse: zd 1982-zd 1983 (30, nr. 1-31, nr. 5)
J. Hofland-Hultink (eindredacteur): zd 1982-zd 1983 (30, nr. 8-31, nr. 5)
J. Hofland-Hultink: feb. 1973-okt. 1976 (21, nr. 6-25, nr. 2) en zd 1977-zd 1982 (25, nr. 6-30, nr. 7)
J.W. Lourens: zd 1977-zd 1979 (25, nr. 8-27, nr. 2)
R. van Waesberge: zd 1977-zd 1979 (25, nr. 8-27, nr. 4)
M.E. Kroef: zd 1977-zd 1979 (25, nr. 10-27, nr. 2)
W. Jalink-Bogaards: zd 1979-zd 1980 (26, nr. 9-28, nr. 8)
R. Smit: zd 1978-zd 1982 (26, nr. 5-30, nr. 4)
B. de Kort: zd 1984-okt. 1988 (32, nr. 1-36, nr. 6)
J. Koolstra: zd 1986-mrt. 1990 (34, nr. 1/2- 38, nr. 2) en jan./feb. 1988-mrt. 1990 (36, nr. 1-38, nr. 2)
W. Veenbaas: zd 1979-zd 1980 (27, nr. 3-28, nr. 5)
J. van Dalum: zd 1980- zd 1982 (28, nr. 1-30, nr. 4)
B. in `t Groen: jan/feb. 1988*-apr. 1991 (36, nr. 1*-39, nr. 3)
D. Mattijsen: jan/feb. 1988*-nov. 1989 (36, nr. 1*-37, nr. 7)
M. Hijweege: jan/feb. 1988*-juli/aug. 1992 (36, nr. 1*-40, nr. 5)
R. Keijzer-Meeuwse: jan/feb. 1988*-dec. 1988 (36, nr. 1*-36, nr. 8)
T. Meij-Hardam: zd 1986-nov. 1990 (34, nr. 1/2-38, nr. 7)
G.van der Nieuwendijk: zd 1986-dec. 1997 (34, nr. 1/2-45, nr. 8)
B. Ros: jan./feb. 1988-dec. 1988 (36, nr. 1-36, nr. 8)
B. Ros-Smits: zd 1984-dec. 1988 (32, nr. 1-36, nr. 8)
B. Ros- Smits (secretaris): jan/feb. 1989-sep/okt. 1991 (37, nr. 1-39, nr. 6)
B. Smits (eindredacteur): nov. 1991-dec. 1997 (39, nr. 7-45, nr. 8)
E. Werdekker (secretaris): zd 1986-juli/aug. 1993 (34, nr. 1/2-41, nr. 5)
W. Soepboer: zd 1986-juli/aug. 1992 (34, nr. 1/2-40, nr. 5)
A. Vaartjes: jan/feb. 1988*-dec. 1997 (36, nr. 1- 45, nr. 8)
H. Tempelman: zd 1986-dec. 1988 (34, nr. 1/2-36, nr. 8)
J. van Oord (eindredacteur): zd 1984-juni/juli 1988 (32, nr. 1-36, nr. 4)
)
Chr. van Laatum: jan/feb. 1988*-jan. 1994 (36, nr. 1*-42, nr. 1)
C. de Boer: 1984 (32, nr. 1)
R. Foppen: 1984 (32, nr. 1)
I. Kooyman: 1986 (34, nr. 1/2)
E. du Rien: 1986 (34, nr. 1/2)
H. de Kort: 1986 (34, nr. 1/2)
C. Swank: mrt/apr. 1988-nov. 1991 (36, nr. 2-39, nr. 7)
C. Hofland (eindredacteur): aug./sep. 1988-dec. 1988 (36, nr. 5-36, nr. 8)
P.J. Rebel: jan./feb. 1989-juli/aug. 1990 (37, nr. 1-38, nr. 5)
K. Meijlink (eindredacteur): jan./feb. 1989-juli/aug. 1991 (37, nr. 1-39, nr. 5)
A. van Opstal: apr. 1990-apr. 1995 (38, nr. 3-43, nr. 3)
K. Agricola: jan./feb. 1991 (39, nr. 1)
U. Berger: mei/juni 1991- juli/aug. 1992 (39, nr. 4-40, nr. 5)
L. van Ee (secretaris): sep./okt. 1995-dec. 1997 (43, nr. 6-45, nr. 8)
C.F. v.d. Spek: nov. 1995- dec. 1997 (43, nr. 7-45, nr. 8)
J. Heetebrij: jan./feb. 1996-sep./okt. 1997 (44, nr. 1-45, nr. 6)
R. Hassefrass: mei/juni 1996-dec. 1997 (44, nr. 4-45, nr. 8)
H. Stel: mei/juni 1996- dec. 1997 (44, nr. 4-45, nr. 8)
J.W. Drost: juli/aug. 1996-dec. 1997 (44, nr. 5-45, nr. 8)
J. Hiensch: sep./okt. 1996-jan./feb. 1997 (44, nr. 6-45, nr. 1)
M. Meijer: jan./feb. 1997- dec. 1997 (45, nr. 1-45, nr. 8)
A. Ferwerda: mrt. 1997-dec. 1997 (45, nr. 2-45, nr. 8)
J. Vermeer: dec. 1997 (45, nr. 8)
C. Crauwel: mei/juni 1991-juli/aug. 1991 (39, nr. 4-39, nr. 5)
J. Holtrust: juni/juli 1988-juli/aug. 1991 (36, nr. 4-39, nr. 5) en dec. 1991-nov. 1992 (39, nr. 8-40, nr. 1)
J. Holtrust (eindredacteur): sep./okt. 1991-dec. 1991 (39, nr. 6-39, nr. 8)
S. Hankins (secretaris): nov. 1991-dec. 1997 (39, nr. 7-45, nr. 8)
N. Hijweege: dec. 1991-nov. 1997 (39, nr. 8-45, nr. 7)
F. van Dijk: jan./feb. 1992-mrt. 1993 (40, nr. 1-41, nr. 2)
A. van Dijken: jan./feb. 1992-apr. 1993 (40, nr. 1-41, nr. 3)
Y. van den Berg: juli/aug. 1992 (40, nr. 5)
H. Brink
juli/aug. 1992-dec. 1997 (40, nr. 5-45, nr. 8)
C. Govaers: juli/ aug. 1992 (40, nr. 5)
T. Schoemaker: juli/aug. 1992-dec. 1995 (40, nr. 5-43, nr. 8)
J. van Vreeswijk: juli/aug. 1992-apr. 1994 (40, nr. 5- 42, nr. 3)
J. Boelstra: sep./okt. 1992-sep./okt. 1997 (40, nr. 6-45, nr. 6)
J. van de Burgt: sep./okt. 1992-dec. 1997 (40, nr. 6-45, nr. 8)
J. van Opstal: sep./okt. 1992-sep./okt. 1995 (40, nr. 6-43, nr. 6)
G. de Roo: sep./okt. 1992-sep./okt. 1993 (40, nr. 6-41, nr. 6)
Y. Feitsma: sep./okt. 1992-jan./feb. 1997 (40, nr. 6-45, nr. 11)
E.-J. Hazeleger: nov. 1993-dec. 1995 (41, nr. 7-43, nr. 8)
F. Holtslag: nov. 1994-dec. 1997 (42, nr. 7-45, nr. 8)
Medewerkers:
er zijn eigenlijk geen vaste medewerkers
vanaf sep. 1972 worden wisselende medewerkers genoemd: F. Boerwinkel: sep. 1972
L. Boerwinkel-van Es: sep. 1972
L.A. Koevoets: sep. 1972
T. van der Leden: sep. 1972
G. Leguyt: sep. 1972
J. de Rooy: sep. 1972
C. Tuk-van Driel: sep. 1972
M. de Visser: sep. 1972
G. de Wijs: sep. 1972 (21, nr. 1) en zd 1976-zd 1977 (25, nr. 1-25, nr. 4)
E. Couprie-Weenink: zd 1978-zd 1983 (26, nr. 5-31, nr. 5)
J.J.A. Keus: zd 1981-zd 1983 (29, nr. 6-31, nr. 5)
J.W. Lonens: zd 1983 (31, nr. 1/2)
G. Muller-v.d. Werfhorst: dec. 1983 (31, nr. 1/2)
E. Ros-Smits: 1981-1983 (29, nr. 6-31, nr. 5)
E.E.R. Stern-Dooyeweerd: 1980- 1983 (28, nr. 5-31, nr. 5)
J. Tienstra: 1983 (31, nr. 1/2-6)
E. Werdekker: 1982-1983 (30, nr. 6-31, nr. 5)
M.F. Wethmar: 1976-1983 (25, nr. 2-31, nr. 5)
P.P. de Bruin: 1977-1980 (25, nr. 6-28, nr. 4)
J. Gulmans: 1979-1980 (26, nr. 9-28, nr. 4)
R. Kaebisch: 1979-1980 (26, nr. 9-28, nr. 4)
J. Fienstra: 1978-1983 (26, nr. 6-31, nr. 5)
H. Aalbers: 1979-1980 (27, nr. 3-28, nr. 4)
J.W. Lourens: 1979-1983 (27, nr. 3-31, nr. 5)
J.M. Mulder: 1979-1981 (27, nr. 3-29, nr. 6)
H.A. Oosterveld-van Aken: 1979-1982 (27, nr. 3-30, nr. 4)
J. Lievense: 1979-1982 (27, nr. 6-30, nr. 4)
H. Dubois: 1980-1981 (28, nr. 5-29, nr. 6)
G. Muller-van de Werfhorst: 1980-1983 (28, nr. 5-31, nr. 5)
J. de Boer-de Leeuw: 1983 (31, vanaf nr. 6)
J.A.H. Brok: 1983 (31, vanaf nr. 6)
H. Hekman: 1983 (31, vanaf nr. 6)
G. Valk: 1983 (31, vanaf nr. 6)
B. Schelham: 1983 (31, vanaf nr. 6)
C. Hofland-Hultink: zd 1976-zd 1977 (25, nr. 2-25, nr. 4) en 1984 (32, nr. 1)
D. de Jong: 1986 (34, nr. 1)
D. de Boer: 1986 (34, nr. 1)
P. de Neeling: 1986 (34, nr. 1)
A. Ros: 1986 (34, nr. 1)
R.L. Haan: 1986 (34, nr. 1)
A. van Genest: 1986 (34, nr. 1)
J. Weenink: 1986 (34, nr. 1) en jan./feb. 1988 (36, nr. 1)
B. in `t Groen: jan./ feb. 1988 (36, nr. 1) en 1989 (37-39, nr. 4)
B. in `t Groen: 1990 (38)
B. Mattysen: jan./feb. 1988 (36)
M. Hijweege: jan./feb. 1988 (36)
R. Keijzer-Meeuwse: jan./feb. 1988 (36)
A. Vaartjes: jan./feb. 1988 (36)
J. Holtrust: 1989 (37)
P.J. Rebel: 1989 (37-38, nr. 8)
P.J. Rebel: 1990 (38)
T. Meij-Hardam: 1989 (37-38, nr. 8)
K. Meijlink (eindredacteur): 1989 (37) en 1990 (38)
G. v. den Nieuwendijk: 1989 (37)
W. Soepboer: 1989 (37) en 1990 (38): A. van Opstal: 1989 (37) en 1990 (38)
M. Hyweege: 1989 (37-40, nr. 6) en 1990 (38)
A. Vaartje: 1989-1990 (37-38)
J. Holtrust: 1990 (38)
T. Meij-Hardam: 1990 (38)
G. v.den Nieuwendijk: 1990 (38)
U. Berger: 1991 (39, nr. 4)
C. Crauwel: 1991 (39, nr. 4)
N. Nijweege: 1991 (39, nr. 8)
F.v. Dijk: 1992 (40, nr. 1)
A.v. Dijken: 1992 (40, nr. 1)
Y. van den Berg: 1992 (40, nr. 5)
H. Brink: 1992 (40, nr. 5)
C. Govaars: 1992 (40, nr. 5)
T. Schoemaker: 1992 (40, nr. 5)
J.v. Vreeswijk: 1992 (40, nr. 5)
J. Boelstra: 1992 (40, nr. 6)
J. van de Burgt: 1992 (40, nr. 6)
J.v. Opstal: 1992 (40, nr. 6)
C. de Roo: 1992 (40, nr. 6)
A. Mak: aug./sep. 1986 (34)
J. te Winkel: aug./sep. 1986 (34)
A. van `t Sant: aug./sep. 1986 (34)
H. Lourens: aug./sep. 1986 (34)
P.v. Dijk: nov. 1986 (34, nr. 7)
A.v. Besne: nov. 1986 (34, nr. 7)
J. Ridderbos: nov. 1986 (34, nr. 7)
C.J. Visser: nov. 1986 (34, nr. 7)
P. Halma: nov. 1986 (34, nr. 7)
B. Frie: nov. 1986 (34, nr. 7)
G. Jonker: nov. 1986 (34, nr. 7)
W. v.d. Kooy: nov. 1986 (34, nr. 7)
I. Klos: dec. 1986 (34, nr. 8)
T. Harmsma: dec. 1986 (34, nr. 8)
J. Nieuwenhuis: dec. 1986 (34, nr. 8)
I. de Feijter: dec. 1986 (34, nr. 8)
T. Thielens: 1988 (36, nr. 2)
M.Ch. Kassens: 1988 (36, nr. 2)
L. Grandia: 1988 (36, nr. 2)
H.v. Dijk: 1988 (36, nr. 2)
M. v. Dijk: 1988 (36, nr. 2)
R. Visser: 1988 (36, nr. 3)
R. da Costa: 1980-1983 (28, nr. 2-31, nr. 5)
R. da Costa: 1988 (36, nr. 3)
R. Berenmanjee: 1988 (36, nr. 3)
B. Koolstra: 1988 (36, nr. 3)
M. Holmes: 1988 (36, nr. 3)
J. Kampen: 1988 (36, nr. 5)
G. te Winkel: 1988 (36, nr. 5)
R. Smits: 1988 (36, nr. 5)
Werkgroep `Interfilm': 1988 (36, nr. 5)
A. Weelden: 1988 (36, nr. 6)
M. v. Pijkellen: 1988 (36, nr. 6)
F. Boskes: 1988 (36, nr. 6)
P. Robbers-v. Berkel: 1988 (36, nr. 7)
H. v.d. Kout: 1988 (36, nr. 7)
G. te Winkel: 1988 (36, nr. 7)
H. Swinkels: 1988 (36, nr. 7)
W. van der Meiden: 1988 (36, nr. 7)
J. Hes: jan./feb. 1988 (36, nr. 1) en 1988 (36, nr. 7) en 1989 (37, nr. 1,4,7)
Hofeweg: 1988 (36, nr. 7)
K. v.der Grijp: 1988 (36, nr. 7)
P. ten Hacken: 1988 (36, nr. 7)
P. Simons: 1988 (36, nr. 8)
F. Boskee: 1988 (36, nr. 8)
C. Hofland: 1988 (36, nr. 8) en 1989 (37, nr. 1)
L. Swinkels: 1988 (36, nr. 8)
M. Kanne: 1989 (37, nr. 1)
J.v. Manen: 1989 (37, nr. 1)
C. van den Eynde: 1989 (37, nr. 1)
B. de Kort: 1989 (37, nr. 1)
I. Hogeweg: 1989 (37, nr. 1,4)
H. v/d. Schaaf: 1989 (37, nr. 2)
F. Boskes: 1989 (37, nr. 2,8)
R. Begbee: 1989 (37, nr. 3)
P. Simons: 1989 (37, nr. 3,4,7)
L. Swinkels: 1989 (37, nr. 3,8)
M. Kabos: 1989 (37, nr. 3)
F. Bosker: 1989 (37, nr. 3,6)
M. Peters: 1989 (37, nr. 5)
A. de Vries: 1989 (37, nr. 5)
J. Meensen: 1989 (37, nr. 5)
R. te Vaanholt: 1989 (37, nr. 5)
J. Welmink: 1989 (37, nr. 5,7)
F. v. Melle: 1989 (37, nr. 5)
A. Smits: 1989 (37, nr. 5)
M. Mulder: 1989 (37, nr. 5)
F. Pruim: 1989 (37, nr. 5)
M. Bolwijn: 1989 (37, nr. 5)
M. Arab: 1989 (37, nr. 5)
W. Boerdam: 1989 (37, nr. 6)
In. Ludikhuize: 1989 (37, nr. 6)
A.v. Westen: 1989 (37, nr. 6)
B. Strikwerda: 1989 (37, nr. 6)
M. Ros: 1989 (37, nr. 6)
C. Swank: zd 1989-zd 1989 (37, nr. 6-37, nr. 7) en 1990 (38)
J. Griffioen: 1989 (37, nr. 7)
I. Hogeweg: 1989 (37, nr. 7)
C. Brulens: 1989 (37, nr. 7)
A. Smits: 1989 (37, nr. 7)
A. C. Bronswijk: 1989 (37, nr. 7)
A. van Opstal: 1989 (37, nr. 7, 8)
A. de Vries: 1989 (37, nr. 8)
M. Dam: 1989 (37, nr. 8)
K.J. Doornbos: zd 1976-zd 1977 (25, nr. 1-25, nr. 8)
A.J. Dronkers: zd 1976-zd 1979 (25, nr. 1-27, nr. 5)
J. van Ewijk: zd 1976-zd 1977 (25, nr. 1-25, nr. 4)
R. Giethoorn: zd 1976-zd 1977 (25, nr. 1-25, nr. 4), zd 1976-zd 1976 (25, nr. 1-25, nr. 2)
A.A. Hulsebosch: zd 1976-zd 1976 (25, nr. 1-25, nr. 2)
M. Kuiper: zd 1976-zd 1977 (25, nr. 1-25, nr. 10)
A.H.C. Lentz-Michaelis: zd 1976-zd 1978 (25, nr. 1-26, nr. 4)
G. Lokhorst: zd 1976-zd 1983 (25, nr .1-31, nr. 6)
J. Los-Kuipers: zd 1976-zd 1978 (25, nr. 1-26, nr. 4)
J.Th. Pietersen: zd 1976-zd 1980 (25, nr. 1-28, nr. 4)
M. de Visser: zd 1976-zd 1978 (25, nr. 1-26, nr. 5)
B. Kuipers: jan./feb. 1988 (36, nr. 1)
A. Lobbezoo: jan./feb. 1988 (36, nr. 1)
D. Mook: jan./feb. 1988 (36, nr. 1)
M. van den Berg: jan./feb. 1988 (36, nr. 1)
Manon: jan./feb. 1988 (36, nr. 1)
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
vóór 1963 in eigen beheer gestencild
vanaf 1986 met supplement MT-IKON-krant
vanaf 1988 met supplement M3-IKON-krant
vanaf 1983, nr. 6 wo Mediatief
sgm Zestienplus-reeks en va Grip
ook odt M drie
het zijn meestal losbladige materiaalmappen, die soms slechts moeizaam in het gegevenskader van deze bibliografie te vangen zijn
Autopsie:
RUU: sep.1972-aug. 1973 (21, nr. 1-22, nr. ?)
jan.1983-dec. 1984 (31, nr. 1-32, nr. 8)
jan. 1986-dec. 1986 (34, nr. 1-34, nr. 8), jan.1989-dec. 1993 (37, nr. 1-41, nr. 8), jan. 1995-dec. 1997 (43, nr. 1-45, nr. 8)
KB: zd 1976-zd 1983 (25, nr. 1-31, nr. 5)
jan/feb. 1988-dec. 1997 (36, nr. 1-45, nr. 8)
ontbreekt: 25, nr. 3, 5, 11
mei/juni-juli/aug. 1994 (42, nr. 4-42, nr. 5)
mei/juni 1995 (43, nr. 4)
KUN: 1963/1964 (12, nr. 7, 8)
1964/1965 (13, nr. 2 en 6)
1965/1966 (14, nr. 7, 9, 10, 11)
1966/1967 (15, nr. 1, 2, 3, 5)
1968/1969 (17, nr. 6, 7, 8, 9)
1969/1970 (18, 1 en 3-10)
1970/1971 (19, nr. 1-9)
1971/72-1974/75 (20, nr. 1-23, nr. 10)
1975/76-1997 (24, nr. 1-45, nr. 8), hetgeen betekent dat 1969/70- 1997 compleet aanwezig is
Register op de jaargangen 23-27 (1974/75-1979) in 1980 (28, nr. 9)
reg op 33-37 (1985-1989) in jaargang 1989
de nummers 12, nr. 1-3 in UvA zijn niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
SWJ
Literatuur:
-
Vindplaats:
-