BNPP

De Medearbeider

Ondertitel:
maandblad voor de leden en vrienden van de Doopsgezinde gemeenten te St. Anna-Parochie, Oude Bildtzijl en Hallum
okt. 1922 (1, nr. 1): maandblad voor de leden en vrienden van de Doopsgezinde gemeenten in den ring Dantumawoude
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1917/1918-jan. 1919* (1OS, nr. 1-2OS, nr. 4*) en okt. 1922- jan. 1947 (1, nr. 1-24, nr. 5)
Eigenaar:
-
Uitgever:
de Doopsgezinde gemeenten te St. Anna-Parochie, Oude Bildtzijl en Hallum
okt. 1922 (1, nr. 1): J. Kuiken jr, St. Annaparochie
feb. 1927 (5, nr. 6): Hoekstra's drukkerij en boekhandel v/h Kuiken, St. Annaparochie
Drukker:
okt. 1922 (1, nr. 1): J. Kuiken jr, St. Annaparochie
feb. 1927 (5, nr. 6): Hoekstra's drukkerij en boekhandel v/h Kuiken, St. Annaparochie
Plaats van Uitgave:
St. Anna-Parochie
Frequentie:
1 x p/m
Omvang:
I
Formaat:
B
sep. 1925 (4, nr. 1): C
Oplage:
-
Prijzen:
0,50 p/j
okt. 1922 (1, nr. 1): 0,75 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
W.H. toe Water: jan. 1919* (2OS, nr. 4*)
S.D.A. Wartena: okt. 1923*-sep. 1934 (2, nr. 1*-13, nr. 1)
J. IJntema: okt. 1923*-aug. 1926 (2, nr. 1*-4, nr. 12)
M.J. Kosters: sep. 1926-feb. 1929 (5, nr. 1-7, nr. 6)
W. Hilverda: sep. 1929-juni 1942 (8, nr. 10-20, nr. 7)
C. Boerlage: okt. 1934-juni 1941 (13, nr. 2-19, nr. 10)
M. v.d. Meulen: mrt. 1942-juni 1942 (20, nr. 4-20, nr. 7)
na juni 1942 worden geen namen van redacteuren meer genoemd
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk betreft dit toch één periodiek, alhoewel daar een en ander tegen spreekt: de geografische afstand tussen de gemeenten Dantumadeel en Het Bildt, de nieuwe jaargangtelling, die in 1922 begint en het feit dat in de ondertitel van bovenbedoeld blad de gemeenten in Het Bildt zijn verdwenen
plaats van uitgave en gelijkenis in (onder)titel suggereren echter dat het blad is voortgezet met een andere ondertitel als De medearbeider, maandblad voor de leden en vrienden van de Doopsgezinde gemeenten in de ring Dantumawoude, dat van okt. 1922 tot jan. 1947 verscheen
oi Algemeen Doopsgezind Weekblad
Autopsie:
PM: jan. 1919 (2OS, nr. 4)
UvA: okt. 1923-sep. 1942 (2, nr. 1-20, nr. 9)
okt. 1942-aug. 1943 (zj, nr. 2-zj, nr. 12)
ontbreekt: 8, nr. 7
de nummers in PBF (jaargang 1, 21, 22, 23) zijn niet geraadpleegd
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
Dpsgez
Literatuur:
-
Vindplaats:
-