BNPP

Mededeelingen van de Gereformeerde Kerk van Kampen 16 juni 1945 (zj. nr. 72): Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van Kampen en IJsselmuiden

Ondertitel:
16 sep. 1944 (zj. nr. 54): Omtrent het beheer en bestuur der Nieuwe Kerk
21 okt. 1944 (zj. nr. 55): (bezwaard gedeelte)
2 juni 1945 (zj. nr. 71): -
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
2 sep. 1944-30 juni 1945 (zj. nr. 53-zj. nr. 73)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Kampen
Uitgever:
Ph. Zalsman, Kampen
Drukker:
Drukker-uitgever Ph. Zalsman, Kampen
Plaats van Uitgave:
Kampen
Frequentie:
1 x 2p/w
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
per nummer 0,05
21 okt. 1944 (z j. nr. 55): gratis
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
6 feb. 1943 (zj. nr. 12) e.v.: Generale Synode
Bibliografische gegevens:
afgesplitst van, dan wel vv Mededeelingen van de Gereformeerde Kerken van Kampen, IJsselmuiden en Zalk
de nummering loopt door
het betreft hier het vrijgemaakte deel der gemeente, m.a.w. Nieuwe Kerk in Kampen
va Kamper Kerkbode, ten dienste van de Gereformeerde Kerken van Kampen en IJsselmuiden
Autopsie:
TUKOS: 2 sep. 1944-30 juni 1945 (zj. nr. 53-zj. nr. 73)
ontbreekt: 21 okt. 1945 (zj. nr. 55)
TUKBW: 2 sep. 1945-30 juni 1945 (zj. nr. 53-zj. nr. 73)
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-