BNPP

Mededeelingenblad van het Leger des Heils in Nederland

Ondertitel:
Het Legerblaadje
Categorie:
III/instelling
Verschenen:
7 aug. 1943-30 dec. 1944 (nr. 1-nr. 52)
Eigenaar:
Leger des Heils
Uitgever:
Leger des Heils, 's-Gravenhage
Drukker:
J. Meilof IJben, Amsterdam
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
1 x p/w
Omvang:
II
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
5,00 p/j, losse nummers 0,10
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.H. Salomon: 7 aug. 1943-30 dec. 1944 (nr. 1-nr. 52)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
waarschijnlijk niet verder verschenen
Autopsie:
HDC: 15 jan. 1944 (nr. 3)
3 juni 1944 (nr. 23)
RUU: 7 aug. 1943-30 dec. 1944 (nr. 1-nr. 52)
ontbreekt: nr. 9
Achtergrond:
LdH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-