BNPP

De Metaalbewerker

Ondertitel:
Orgaan van den Protestantsch Christelijken Bond van IJzer-Metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland
sep. 1905 (2, nr. 11): Orgaan van den Protestantsch Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland
okt. 1906 (4, nr. 1): Orgaan van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland
24 juli 1915 (11, nr. 10): Orgaan voor metaalbewerkers en arbeiders in aanverwante vakken. Uitgave van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland
6 jan. 1934 (30, nr. 1): Orgaan van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
okt. 1903-apr./ mei 1906 (1, nr. 1-3, nr. 7-8) en okt. 1906-25 mrt. 1939 (4, nr. 1-35, nr. 12)
Eigenaar:
Protestantsch Christelijke Bond van IJzer-Metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland
sep. 1905 (2, nr. 11): Protestantsch Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland
okt. 1906 (4, nr. 1): Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland
Uitgever:
Protestantsch Christelijke Bond van Ijzer-Metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland
sep. 1905 (2, nr. 11): Protestantsch Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland
okt. 1906 (4, nr. 1): Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland, Leiden
Drukker:
Fa. Wentzel en Co., Utrecht, 1 okt. 1906 (4, nr. 1): `Concordia', Amsterdam
31 mei 1913 (9, nr. 8): B. Judels, Delft
15 mei 1926 (22, nr. 20): P.J. Jansen, Leiden
Plaats van Uitgave:
Haarlem
jan. 1905 (2, nr. 4): Amsterdam
1 mrt. 1908 (5, nr. 7): Hilversum
4 apr. 1914 (10, nr. 7): Leiden
Frequentie:
1x p/m
1 okt. 1906 (4, nr. 1): 1x p/2 w
1 jan. 1912 (8, nr. 1): 1x p/m
1 nov. 1912 (8, nr. 12): 1x p/2 w
14 juni 1919 (15, nr. 9): 1x p/w
Omvang:
I
1 okt. 1906 (4, nr. 1): II
1 jan. 1912 (8, nr. 1): I
27 okt. 1917 (13, nr. 17): II
14 juni 1919 (15, nr. 9): III
Formaat:
C
Oplage:
apr. 1931: 8624
okt. 1938: 11457
Prijzen:
0,70 p/j
1 okt. 1906 (4, nr. 1): 1,00
27 okt. 1917 (13, nr. 17): 1,00 p/j
4 nov. 1922 (18, nr. 44): 1,50
5 jan. 1923 (20, nr. 1): 1,50 p/j
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
M. de Braal: okt. 1903-apr./mei 1906 (1, nr. 1-3, nr. 7-8)
A. van Muijden: okt. 1903-1 apr. 1910 (1, nr. 1-7, nr. 12)
J.H. van Dijk: okt. 1903-jan. 1905 (1, nr. 1-2, nr. 4)
J. Huizinga: okt. 1903-apr./mei 1906 (1, nr. 1-3, nr. 7-8)
H.J. Bettink: 1 jan. 1912-16 sep. 1916 (8, nr. 1-12, nr. 14)
G. Burger: 1 mrt. 1912-11 mei 1918 (8, nr. 3-14, nr. 5)
J.B.H. Grotenhuis: 1 mrt. 1912-11 mei 1918 (8, nr. 3-14, nr. 5) en 28 juni 1919-30 mei 1931 (15, nr. 11-27, nr. 22)
T. Elkerbout: 30 sep. 1916-11 mei 1918 (12, nr. 15-14, nr. 5) en 6 juni 1931-29 juni 1935 (27, nr. 23-31, nr. 26)
Dagelijks Bestuur: 25 mei 1918-21 juni 1919 (14, nr. 6-15, nr. 10)
G. Hordijk: 6 jan. 1934-25 mrt. 1939 (30, nr. 1-35, nr. 12)
A. Markering: 6 jan. 1934-25 mrt. 1939 (30, nr. 1-35, nr. 12)
G. Post: 6 juli 1935-25 mrt. 1939 (31, nr. 27-35, nr. 12)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
15 mei 1926 (22, nr. 20): Jubileumnummer 1901-1926 van de Christelijke metaalbewerkersbond in Nederland
Bibliografische gegevens:
Picarta meldt van 1931-1939 een periodiek odt De Christelijke metaalbewerker: orgaan voor metaalbewerkers en arbeiders in aanverwante vakken: uitgave van den Christelijken Metaalbewerkersbond in Nederland
het lijkt waarschijnlijk dat een periodiek met die naam - ook verschijnend in Leiden - niet heeft bestaan maar staat voor een contaminatie van titels van het hier beschreven periodiek en de uitgevende organisatie
om het periodiek te onderscheiden van het gelijknamige van 1946 tot 1955 verschijnende periodiek (De Metaalbewerker II) wordt in deze bibliografie het hier beschreven blad aangeduid als De Metaalbewerker (I)
Autopsie:
IISG: nov. 1903-apr/mei 1906 (1, nr. 2-3, nr. 7/8) (uitgave gestaakt en hervat in okt. 1906)
okt. 1906-31 dec. 1938 (4, nr. 1-34, nr. 53)
25 feb. 1939-25 mrt. 1939 (35, nr. 8-35, nr. 12)
ontbreekt en wellicht nooit verschenen: juni 1906-sep. 1906 (3, nr. 9-3, nr. 12)
PM: 27 okt. 1917 (13, nr. 17), 5 jan. 1923 (20, nr. 1), 15 mei 1926 (22, nr. 20), 4 okt. 1930 (26, nr. 40), 7 jan. 1933 (29, nr. 1)
Achtergrond:
CNV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-