BNPP

Ons Kerkblad

Ondertitel:
Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerk van Axel
1 dec. 1945 (6, nr. 1): Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Zeeland
8 jan. 1949 (9, nr. 2): Weekblad ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
16 jan. 1960 (19, nr. 2): Veertiendaags orgaan ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Categorie:
III/kerkblad
Verschenen:
1940-28 dec. 1963 (1, nr. 1-22, nr. 26)
Eigenaar:
Gereformeerde Kerk van Axel
1 dec. 1945 (6, nr. 1): Gereformeerde Kerken in Zeeland
8 jan. 1949 (9, nr. 2): Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
16 jan. 1960 (19, nr. 2): Gereformeerde Kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Uitgever:
23 juni 1945* (5, nr. 32*): K.A. Slotema, Zaamslag
15 juli 1945 (5, nr. 35): D.H. Littooij Azn, Terneuzen
27 sep. 1958 (17, nr. 39): Drukkerij C. Bareman v/h Littooij, Terneuzen
Drukker:
23 juni 1945* (5, nr. 32*): K.A. Slotema, Zaamslag
15 juli 1945 (5, nr. 35): D.H. Littooij Azn, Terneuzen
27 sep. 1958 (17, nr. 39): Drukkerij C. Bareman v/h Littooij, Terneuzen
Plaats van Uitgave:
23 juni 1945* (5, nr. 32*): Zaamslag
15 juli 1945 (5, nr. 35): Terneuzen
Frequentie:
1 x p/w
16 jan. 1960 (19, nr. 2): 1 x p/2w
Omvang:
II
1 dec. 1945 (6, nr. 1): III
Formaat:
B
1 dec. 1945 (6, nr. 1): C
Oplage:
-
Prijzen:
1 dec. 1945 (6, nr. 1): 4,00 p/j
25 aug. 1951 (11, nr. 35): 5,00 p/j
Foto's:
ja, 15 nov. 1947 (7, nr. 49)
Tekeningen:
-
Redactie:
J.S. Post: 23 juni 1945*-25 nov. 1945 (5, nr. 32*-5, nr. 54)
D. Zemel: 23 juni 1945*-24 feb. 1951 (5, nr. 32*-11, nr. 8)
H. Veltman: 1 jan. 1949-7 jan. 1950 (9, nr. 1-10, nr. 1)
W. Vreugdenhil: 14 jan. 1950-28 dec. 1963 (10, nr. 2-22, nr. 26)
J. ten Hove: 3 mrt. 1951-17 jan. 1953 (11, nr. 9-13, nr. 3)
A. Kuiper: 24 jan. 1953-28 dec. 1963 (13, nr. 4-22, nr. 26)
C. Trimp: 2 jan. 1960-11 mrt. 1961 (19, nr. 1-20, nr. 5)
Medewerkers:
J.J. Arnold: 1 dec. 1945-1 jan. 1949 (6, nr. 1-9, nr. 1)
Joh. Francke: 1 dec. 1945-26 jan. 1946 (6, nr. 1-6, nr. 8)
J.S. Post: 1 dec. 1945-6 sep. 1947 (6, nr. 1-7, nr. 39)
J.W. Smit: 1 dec. 1945-8 juni 1946 (6, nr. 1-6, nr. 27)
J.F. Sollie: 1 dec. 1945-1 jan. 1949 (6, nr. 1-9, nr. 1)
P. Lok: 15 juni 1946- 1 jan. 1949 (6, nr. 28-9, nr. 1)
I. van Til: 15 juni 1946-1 jan. 1949 (6, nr. 28-9, nr. 1)
J. Meester: 22 juni 1946-1 jan. 1949 (6, nr. 29-9, nr. 1)
F. Kouwenhoven: 7 mrt 1948-1 jan. 1949 (8, nr. 10-9, nr. 1)
de plaatselijke predikanten: 8 jan. 1949-28 dec. 1963 (9, nr. 2-22, nr. 26)
Speciale nummers:
10 aug. 1946 (6, nr. 36): In memoriam A. Littooij
15 nov. 1947 (7, nr. 49): In memoriam ds. J.S. Post
3 mrt. 1951 (11, nr. 9): Afscheid van ds. D. Zemel
29 mrt. 1952 (12, nr. 13): In memoriam prof. Dr. K. Schilder
Bibliografische gegevens:
wo 8 jan. 1949 (9, nr. 2): Ons kerkblad, orgaan ten dienste van de Gereformeerde Kerken (art. 31 K.O.) in Noord-Brabant en Limburg
va Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
in TUKBW zijn slechts de eerste 2 bladzijden (van 4) vanaf 2 jan. 1954 (14, nr. 1) gevonden
met ingang van 25 juni 1955(15, nr. 26) komt het volledige blad weer voor, zij het zeer onregelmatig
de periodieken uit de jaren 1957 en 1958 hebben allen het jaargangnummer 17
Autopsie:
TUKBW: 23 juni 1945 (5, nr. 32)
15 juli 1945 (5, nr. 35)
11 aug. 1945-26 dec. 1959 (5, nr. 39-18, nr. 51)
ontbreekt: 1945/ 1946: 6 nr. 21, 30
1946/1947: 7 nr. 4, 18
1950: 10, nr. 44
1951: 11 nr. 5, 34
1952: 12 nr. 48
1953: 13 nr. 6, 31-33
1956: 16 nr. 20, 36
1957: 17 nr. 1, 6, 9-11, 22
1958: 17 nr. 1, 4, 14, 27, 37-38
1959: 18 nr. 17-19
HDC: 22 nov. 1947-29 nov. 1947 (7, nr. 50-7, nr. 51)
9 jan. 1949-5 mrt. 1949 (9, nr. 2-9, nr. 10)
3 okt. 1953 (13, nr. 40)
15 mei 1954 (14, nr. 20)
16 okt. 1954 (14, nr. 42)
PBZ: 4 jan. 1958-22 dec. 1963 (17, nr. 1-22, nr. 26)
de in NIOD aanwezige nummers (23 dec 1944
13 jan 1945-31 mrt 1945
21 apr 1945- 12 mei 1945) zijn niet geraadpleegd aangezien het blad toen nog slechts fungeerde voor de gereformeerde Kerk van Axel
Achtergrond:
GKV
Literatuur:
-
Vindplaats:
-