BNPP

Ons Tijdschrift

Ondertitel:
Orgaan ten behoeve van den Reclasseringsarbeid van het Leger des Heils in Nederland
Categorie:
VI/zorg
Verschenen:
jan. 1947-4e kwartaal 1966* (12, nr. 1-zj, zn*)
Eigenaar:
Leger des Heils/Centraal Bureau voor de Reclassering, Amsterdam
Uitgever:
Leger des Heils, Amsterdam
Drukker:
gecyclostileerd, behalve apr. 1964 (Eldeka, Amsterdam)
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
7x p/j (1 x p/2m en kerstnummer)
1949 (14, nr. 1): 6x p/j
1950 (15, nr. 1): 4x p/j
1951 (15, nr. 4): 6x p/j
1952: 4x p/j
1956: 5x p/j
1957: 6x p/j
1958: 5x p/j
1959: 6x p/j
1963: 4 x p/j
Omvang:
II
1960: I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
-
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.P. Rawie (hoofdredacteur): jan. 1947-nov. 1947 (12, nr. 1-12, nr. 6)
J.E. van Eeken: dec. 1947-sep. 1952 (12, nr. 7-zj, zn)
J.H. Salomon: dec. 1952-juli 1961 (zj, zn-zj, nr. 10)
J. Brons: juli 1961-4e kw. 1966* (zj, nr. 10-zj, zn*)
G. Mensinga: juli 1961-4e kw. 1966* (zj, nr. 10-zj, zn*)
H. Lahuis: sep. 1961-4e kw. 1966* (zj, nr. 11-zj, zn*)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
apr. 1964: 50 jaar Leger des Heils Reclassering
Bibliografische gegevens:
vv Onze Kracht, orgaan ten behoeve van den Reclasseringsarbeid van het Leger des Heils in Nederland
van feb. 1956 komen twee nummers uit odt Reclasseringscontact
vanaf mei 1956 wordt weer de titel Ons Tijdschrift gebruikt
de ondertitel blijft gedurende dit intermezzo gelijk
na verloop van tijd verdwijnt de (jaargang)nummering
Autopsie:
UA: jan. 1947-dec. 1953 (12, nr. 1-zj, zn)
mei 1956-laatste kwartaal 1966
ontbreekt: 1954 en 1955
de ontbrekende nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
LdH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-