BNPP

Ontmoeting

Ondertitel:
groet van de Protestantse Kerken in Nederland aan de Gerepatrieerden
Categorie:
III/categoraal
Verschenen:
zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
Eigenaar:
-
Uitgever:
CIO Commissie (Contact in Overheidszaken)
Commissie voor Gerepatrieerden
Commissie voor Gerepatrieerdenzorg van de Algemene Diaconale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk
Commissie voor Gerepatrieerdenzorg van de Raad voor de Herderlijke zorg der Nederlands Hervormde Kerk, 's-Gravenhage
mei 1960* (nr. 7*): CIO Commissie (Contact in Overheidszaken)
Commissie voor geestelijke en sociale verzorging van Gerepatrieerden, vertegenwoordigende de Protestantse Kerken in Nederland,'s- Gravenhage
Commissie Gerepatrieerdenzorg van de Algemene Diaconale Raad, Utrecht
Commissie pastorale zorg aan de zelfstandig gehuisveste gerepatrieerden van de Raad Herderlijke zorg der Nederlands Hervormde Kerk, 's-Gravenhage
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
's-Gravenhage
Frequentie:
onregelmatig
Omvang:
I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
2,00 p/j
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
J.H. Stegeman (hoofdredacteur): zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
K. Beversluisvan de Brug: zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
H.E. Martens: zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
C.M. Meek-Eysma: zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
N. Ritsema: zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
Jac. van Vessem: zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
H.M.J. de Vriendt: zd 1958-dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
H. Zunneberg: zd 1958- dec. 1960 (nr. 1-nr. 9)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
okt. 1960 (nr. 9) In memoriam Pieter Hendrik van Eyk, geestelijk verzorger gerepatrieerden provincie Utrecht
Bibliografische gegevens:
vermoedelijk niet verder verschenen
Autopsie:
HDC: mei 1960 (nr. 7)
RUU: 1958, nr. 1, 2 (Kerstnummer)
1959, nr. 3 (Paasnummer), nr. 4 (Zomernummer), nr. 5 (Herfstnummer), nr. 6 (Adventsnummer)
mei 1960, nr. 7 (Voorjaarnummer), nr. 8, nr. 9 (Kerstnummer)
vermoedelijk compleet
Achtergrond:
-
Literatuur:
-
Vindplaats:
-