BNPP

Onze banier

Ondertitel:
Orgaan van den Christelijken Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden
7 mrt. 1917 (9, nr. 6): weekblad van den Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst
1 jan. 1921 (13, nr. 1): weekblad van den Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst, Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap. Opgericht 1908
7 jan. 1933 (25, nr. 1): weekblad van den Nederl. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap en semi-publieke bedrijven). Opgericht 1908
18 aug. 1945 (34, nr. 1): orgaan van den Nederl. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst
Categorie:
V/vakblad
Verschenen:
aug. 1908-16 aug. 1941 (1, nr. 1-33, nr. 31) en 18 aug. 1945-8 nov. 1946 (34, nr. 1-35, nr. 16/17)
Eigenaar:
Christelijke Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden
7 mrt. 1917 (9, nr. 6): Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst
1 jan. 1921 (13, nr. 1): Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst, Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap. Opgericht 1908 7 jan. 1933 (25, nr. 1): Nederl. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap en semi-publieke bedrijven). Opgericht 1908
18 aug. 1945 (34, nr. 1): Nederl. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst
Uitgever:
Christelijke Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden, Rotterdam
7 mrt. 1917 (9, nr. 6): Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst, Rotterdam
1 jan. 1921 (13, nr. 1): Ned. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst, Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap. Opgericht 1908, Rotterdam
7 jan. 1933 (25, nr. 1): Nederl. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst (Rijk, Provincie, Gemeente, Waterschap en semi-publieke bedrijven). Opgericht 1908, Rotterdam
18 aug. 1945 (34, nr. 1): Nederl. Chr. Bond van Personeel in Publieken Dienst, Rotterdam
Drukker:
Electrische Drukkerij C. Goudswaard, Rotterdam
25 jan. 1917 (9, nr. 3): Electrische Drukkerij Jac. Matthijsse, Amsterdam
25 jan. 1918 (10, nr. 2): Electrische Drukkerij Libertas, Rotterdam
Plaats van Uitgave:
Rotterdam
Frequentie:
1 x p/m
7 apr. 1909 (1, nr. 9): 2 x p/m
1 jan. 1921 (13, nr. 1): 1 x p/w
Omvang:
I
7 apr. 1909 (1, nr. 9): II
6 jan. 1923 (15, nr. 1): V
Formaat:
C
Oplage:
31 dec. 1913 (5, nr. 26): 900
Prijzen:
0,80 p/j, losse nummers 0,03
1 jan. 1921 (13, nr. 1): 2,60 p/j, losse nummers 0,05
Foto's:
-
Tekeningen:
-
Redactie:
A. Peetoom: aug. 1908-dec. 1908 (1, nr. 1-1, nr. 5)
H. Glimmerveen: 14 jan. 1914- 8 apr. 1914 (6, nr. 1-6, nr. 7)
W. van der Have: aug. 1908-31 dec. 1913 (1, nr. 1-5, nr. 26) en 22 apr. 1914-21 feb. 1917 (6, nr. 8-9, nr. 5) en 6 jan. 1923-1 juli 1939 (15, nr. 1-31, nr. 26)
Bondsbestuur: 6 jan. 1923-30 dec. 1922 (6, nr. 9-14, nr. 53)
P. Kapinga: 8 juli 1939-8 nov. 1946 (31, nr. 27-35, nr. 16/17)
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
sgm Door plicht tot recht, en De christelijke ambtenaar, orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Christelijken Ambtenaarsbond en Ons orgaan, weekblad van den Bond van Ambtenaren bij 's Rijks Belastingen op Christelijken Grondslag en va Het orgaan van de Nederlandse Christelijke Bond van Overheidspersoneel
de nummers van 31 juli 1941-16 aug. 1941 werden uitgegeven door de bezetter
Autopsie:
PM: 2 feb. 1910 (2, nr. 3)
23 feb. 1923 (15, nr. 8)
IISG: aug. 1908-16 aug. 1941 (1, nr. 1-33, nr. 31) en 18 aug. 1945-8 nov. 1946 (34, nr. 1-35, nr. 16/17)
Achtergrond:
NCBO
Literatuur:
-
Vindplaats:
-