BNPP

Onze Gids

Ondertitel:
Maandblad van den Leger des Heils-Padvindersbond
okt. 1936 (9, nr. 4): Orgaan van de Leger des Heils-Padvindersbond
Categorie:
IV/jeugdwerk
Verschenen:
jan. 1928-apr/ juni 1938* (1, nr. 1-11, nr. 2*)
Eigenaar:
Leger des Heils
Uitgever:
Leger des Heils, Amsterdam
Drukker:
-
Plaats van Uitgave:
Amsterdam
Frequentie:
1x p/m
jan. 1936: 4 x p/j
Omvang:
II
jan. 1934 (7, nr. 1): I
Formaat:
B
Oplage:
-
Prijzen:
losse nummers 0,15
jan. 1933 (6, nr. 1): losse nummers 1,10
Foto's:
ja
Tekeningen:
ja
Redactie:
-
Medewerkers:
-
Speciale nummers:
-
Bibliografische gegevens:
-
Autopsie:
GAU: jan. 1928-apr./juni 1938 (1, nr. 1-11, nr. 2)
andere nummers zijn niet gevonden
Achtergrond:
LdH
Literatuur:
-
Vindplaats:
-